Warszawa, 13 maja 2020 r.

Co ze szkołami do wakacji? 

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

 

Dzień Flagi

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, w momentach wzruszeń i radości.Dzień Flagi, inaczej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.„Biało-czerwona” to tytuł zdalnego konkursu celem, którego była promocja Święta Flagi, które to przypada 2 maja , utrwalanie wizerunku flagi narodowej, popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

Bardzo dziękuję za udział i gratuluję pięknych prac.

Małgorzata Węglińska

Więcej zdjęć

Dziś  22 kwietnia 2020 r. Światowy Dzień Ziemi. Swoje święto obchodzi nasza planeta. Zróbcie coś dobrego dla Ziemi i dla nas samych, przecież jesteśmy jej częścią. Nasi uczniowie wykonali plakaty z tej okazji i zaapelowali do wszystkich o proekologiczne postawy wobec Matki Ziemi.  Uczniowie zachęcają: do dokładnej segregacji śmieci, ograniczania zużycia energii elektrycznej, wody, zamiast samochodu proponują wybrać rower, jak najczęściej korzystać z materiałów, które nadają się do recyklingu. Promują sprzątania świata, sadzenie drzew. Zwrócili również uwagę na problem źródeł energii, w tym technologie i innowacje związane z odnawialnymi źródłami energii (np. elektrownie wiatrowe, wodne, geotermalne itp.) oraz skutki wykorzystania technologii 5G. Dbajmy o naszą Ziemię!

Dziękuję uczniom za wykonanie wspaniałych prac: Jagodzie Z. kl. IV, Kacprowi B. kl. IV, Natalii W. kl. VI, Paulinie R. kl. VII oraz Natalii L. kl. VIII.
opr. M. Rosińska-Adamiec
 

Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci

Opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W myśl § 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.


Nauka zdalna oznacza, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele pozostają w domach i kontaktują się z uczniami oraz ich rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły oraz innych rekomendowanych prze MEN narzędzi, metod i form informatycznych. Zgodnie z §2. Ust.1:

 1) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

 1. a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl,
 2. b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela, np. Nowa Era na  portalu dlanauczyciela.pl zamieściła  specjalną sekcję NAUKA ZDALNA, w której sukcesywnie umieszczać będzie dodatkowe materiały, które nauczyciel może przesłać swoim uczniom np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, maila lub wybranego komunikatora w mediach społecznościowych.

 

Informacje dla rodziców dotyczące tego, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

 

Jak wspierać dziecko w procesie nauki

1.Zadbaj o warunki nauki zgodne z higieną pracy umysłowej. 

Higiena pracy umysłowej, to nic innego jak zbiór zasad dotyczących prawidłowości funkcjonowania mózgu. 

Korzyści z nauki zgodnej z tymi zasadami:

 • Nauka jest łatwiejsza
 • Nauka jest mniej męcząca
 • Nauka nie zniechęca

2.Pomóż swojemu dziecku efektywnie się uczyć.

3.Porozmawiaj z dzieckiem o efektywnym zarządzaniu czasem.

4.Kształtuj motywację wewnętrzną swojego dziecka, a nie zewnętrzną.

Zasady nauki zgodnej z higieną pracy umysłowej:

 • Odpowiednia dieta
 • Sen (odpoczynek bierny)
 • Zajęcia ruchowe (odpoczynek aktywny)
 • Dobrze przewietrzone pomieszczenie do pracy
 • Przerwy w nauce (muzyka, ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka umysłu)

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Link do pełnej wersji komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

środa, 11 marca 2020 07:16

W związku z zagrożeniem koronawirusem, szkoły i przedszkola w Gminie Bełżyce są w dniu dzisiejszym zamknięte.

Dziś zostanie podjęta decyzja odnośnie zajęć w kolejnych dniach.

wtorek, 10 marca 2020 21:24

Potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w woj. lubelskim w Szpitalu Powiatowym im. Dr W. Oczki w Bełżycach. Pacjent pochodzi z Niedrzwicy Dużej i jest w stanie stabilnym. Szpital postępuje zgodnie z procedurami. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego chory ma zostać przetransportowany do oddziału zakaźnego w Lublinie.

Prosimy Państwa o zachowanie spokoju, wzmożoną ostrożność higieniczną oraz na objawy związane z temperaturą powyżej 38 stopni C, bólami mięśni i trudnościami w oddychaniu.

Jeśli możecie Państwo pozwolić sobie na nieobecność dzieci w placówkach oświatowych to proszę o rozważenie takiej możliwości.

Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami m.in.: Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,  Szpitalem oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

   
© ALLROUNDER