Jak zorganizować warunki do pracy poza szkołą.

Informacje dla rodziców dotyczące tego, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

 

Jak wspierać dziecko w procesie nauki

1.Zadbaj o warunki nauki zgodne z higieną pracy umysłowej. 

Higiena pracy umysłowej, to nic innego jak zbiór zasad dotyczących prawidłowości funkcjonowania mózgu. 

Korzyści z nauki zgodnej z tymi zasadami:

 • Nauka jest łatwiejsza
 • Nauka jest mniej męcząca
 • Nauka nie zniechęca

2.Pomóż swojemu dziecku efektywnie się uczyć.

3.Porozmawiaj z dzieckiem o efektywnym zarządzaniu czasem.

4.Kształtuj motywację wewnętrzną swojego dziecka, a nie zewnętrzną.

Zasady nauki zgodnej z higieną pracy umysłowej:

 • Odpowiednia dieta
 • Sen (odpoczynek bierny)
 • Zajęcia ruchowe (odpoczynek aktywny)
 • Dobrze przewietrzone pomieszczenie do pracy
 • Przerwy w nauce (muzyka, ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka umysłu)

 

Odpowiednia dieta

Praca ucznia wymaga od niego dużego nakładu energetycznego, dlatego mózg dziecka do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje odpowiedniego paliwa, którym jest zdrowe żywienie. Nauka ucznia będzie efektywna, jeżeli jego mózg będzie:

 • odpowiednio nawodniony (należy pić dużo czystej wody, zielonej herbaty, soki owocowe i owocowo-warzywne),
 • zabezpieczony w mikroelementy płynące ze zdrowo zbilansowanej diety,
 • dotleniony w wystarczającym stopniu.

 

Odpowiednia ilość snu

 • aby nauka dziecka była efektywna, dopilnuj, by twoje dziecko wysypiało się,
 • nieprzerwany nocny sen zapewnia odpowiednie dotlenienie całego organizmu,
 • podczas snu organizm osiąga stan naturalnego odprężenia,
 • podczas snu następuje regeneracja sił tkanki nerwowej,
 • dziecko zmęczone będzie w mniejszym stopniu przyswajać nową wiedzę
 • ilość snu wynosi od 8 do 12 godzin w zależności od wieku ucznia; uczniowie młodsi potrzebują więcej godzin snu.

 

Aktywność ruchowa

 • Na prawidłowy proces uczenia się bardzo korzystny wpław ma aktywność fizyczna, np. proste ćwiczenia fizyczne, jazda na rowerze lub spacer.
 • Krew dostarczana mózgowi wzbogacana jest w tlen.
 • Staraj się motywować dziecko do aktywnego spędzania wolnego czasu podczas przerw w nauce.
 • Doceniaj jego wysiłek, a nie konkretne osiągnięcia.
 • Jeżeli twoje dziecko w trakcie nauki zdalnej robi sobie przerwy i spędza je przed telewizorem, komputerem przekonaj je, by ten czas wykorzystać na krótki spacer.

 

Motywowanie dziecka do nauki przez rodziców

Zachęcaj dziecko do systematycznego powtarzania, tego co się uczyło:

 • Zaraz po nauce–przy przeglądaniu notatek, przypominają się utrwalają skojarzenia.
 • Godzinę po zakończeniu nauki.
 • Tuż przed snem –w trakcie snu mózg będzie porządkował i przetwarzał informacje.
 • Kolejną powtórkę warto zrobić następnego dnia.

 

Warunki efektywnej pracy umysłowej

 • Wzmacniaj swoje dziecko używając komunikatów: „chcę” (to mobilizuje), a nie „muszę” (to walka z samym sobą).
 • Pomóż mu zaplanować pracę, uzgadniając z nim, co ma dziś do zrobienia.
 • Zmobilizuj dziecko do stworzenia sobie odpowiednich warunków zewnętrznych – uporządkowane miejsce pracy.
 • Dopilnuj, aby dziecko robiło sobie przerwy w nauce.
 • Zachęcaj do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 • Staraj się, aby dziecko „nie wkuwało” nowej wiedzy na pamięć tylko uruchamiało myślenie – dostrzegając przyczyny i skutki, wzajemne zależności powiązania.
 • Uświadom mu cel, dla którego się uczy.
 • Doradź stosowanie w notatkach kolorów i podkreśleń w celu zaznaczania ważnych rzeczy.

 

Efektywne zarządzanie czasem – wsparcie ze strony rodziców

 • Zachęcaj swoje dziecko do refleksji nad swoim planem dnia, tygodnia.
 • Porozmawiaj z nim o tym, jak mądrze zaplanować czas nauki podczas zdalnego nauczania
 • Zapytaj go wprost: „Czy zawsze efektywnie wykorzystujesz swój czas?”

 

Zasady efektywnego zarządzania czasem dla rodziców wspierających dziecko w nauce

 • Zróbcie wspólnie listę zadań.
 • Oszacujcie czas trwania poszczególnych czynności.
 • Stosujcie regułę 60:40 (planuj 60% czasu, pozostałe 40% pozostaw na sprawy nieoczekiwane, spontaniczne).
 • Wyznaczcie priorytety.
 • Kontrolujcie realizację zaplanowanych czynności.
 • Prawidłowa organizacja dnia sprzyja efektywności pracy.
 • Czas na naukę uczeń powinien poświęcić w godzinach przedpołudniowych, kiedy po nocnej przerwie organizm jest maksymalnie zregenerowany i gotowy do wysiłku intelektualnego.
 • Godzinny popołudniowe warto wykorzystać na mniej obciążające ucznia aktywności, w tym oglądanie filmów edukacyjnych, lekturę własna, aktywność fizyczną, edukacyjne gry online , spacery w miejscach niezatłoczonych.

 

Prawidłowa organizacja dnia ucznia w trakcie realizacji nauczania zdalnego powinna zawierać następujące elementy:

 • Czas na aktywność intelektualną wraz z przerwami na regenerację sił.
 • Czas na rozwijanie pasji i zainteresowań oraz aktywność własną ucznia.
 • Uwzględnienie prawidłowej i zdrowej diety uczniów z zachowaniem racjonalnego rozłożenia posiłków w ciągu dnia, zdrowych przekąsek oraz odpowiedniej ilości płynów dostarczanych do organizmu.

 

Rodzaje motywacji

Motywacja wewnętrzna:

 • Zrobię coś bo lubię to robić
 • Zadowolenie i satysfakcja z działania –nagroda sama w sobie
 • Zrobię coś dla siebie
 • Zrobię coś dla korzyści lub uniknięcia kary

 

Jak wspierać motywację wewnętrzną swojego dziecka?

 • Doceniaj wysiłek dziecka włożony w wykonacie zadania, a nie tylko rezultaty jego pracy.
 • Podkreślaj jego osobiste sukcesy – nie porównuj ich do klasy, dzieci innych znajomych, czy rodzeństwa.
 • Unikaj oceniania swojego dziecka – nawet, jeśli jesteś niezadowolony z postępów swojego dziecka, porozmawiaj z nim, poszukajcie wspólnie źródła trudności i sposobów ich rozwiązywania,
 • Unikaj „kazań” i moralizowania - pamiętaj, że jesteś najważniejszą osobą w życiu twojego dziecka, a ono potrzebuje twojej akceptacji i zaufania.

 

Warunki do nauczania zdalnego w domu jakie należy zapewnić dziecku

 • Miejsce do samodzielnej pracy, w którym dziecku będzie łatwo się skupić
 • Dobre oświetlone miejsce pracy (najkorzystniejsze będzie światło dzienne).
 • Oświetlenie biurka jasnym światłem, dlatego w miarę możliwości biurko powinno stać blisko okna.
 • Sztuczne oświetlenie (ciepła barwa), w postaci na przykład lampki, umieszczamy po lewej stronie biurka jeżeli dziecko jest praworęczne lub po prawej stronie biurka w przypadku dziecka leworęcznego,
 • Zapewniamy ciszę i spokój, aby mogło skupić się na wykonywanych zadaniach.
 • Praca powinna odbywać się w dokładnie wywietrzonym pomieszczeniu,
 • W czasie przerw w nauce również wskazane jest organizowanie cyrkulacji powietrza.
 • Optymalna temperatura, w której dziecko uczy się wydajnie i efektywnie mieści się w granicach 20- 25 stopni C.
 • Miejsce do nauki dziecka powinno być czyste, posprzątane oraz przygotowane pod względem niezbędnych materiałów i przyborów do pracy.
 • Starajmy się również usunąć niepotrzebne rozpraszacze w postaci np. figurek, zdjęć lub innych dekoncentrujących przedmiotów.
 • Miejsce pracy powinno być zorganizowane tak, aby dziecko nie musiało co chwilę wstawać, w celu znalezienia niezbędnych do pracy przyborów.
 • Należy przygotować dziecku butelkę wody niegazowanej, aby utrzymywało właściwy stopień nawodnienia organizmu.
 • Korzystne będzie przywieszenie tablicy korkowej z wykazem listy zadań do wykonani na dany dzień.

 

Zabezpieczenie sprzętu komputerowego

Nauka zdalna wymaga zorganizowania i zabezpieczania dla dziecka sprzętu informatycznego w postaci komputera lub innych urządzeń technicznych, umożliwiających zdalny kontakt z nauczycielem.

 

Bezpieczeństwo w sieci

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, które rodzic powinien przypomnieć swojemu dziecku:

 1. Zadbaj, aby twój komputer lub sprzęt informatyczny posiadał odpowiednie antywirusowe zabezpieczenia.
 2. Otwieraj maile tylko od osób znajomych, nauczycieli, kolegów z klasy. Jeśli nie jesteś pewien, kto jest adresatem przesłanych wiadomości, nie otwieraj jej.
 3. Zwracaj uwagę na to, jakie pliki pobierasz z sieci. Z ostrożnością pobieraj tylko takie, które pochodzą ze sprawdzonych edukacyjnych stron lub po konsultacji z osobą dorosłą, nauczycielem lub rodzicem.
 4. Nie klikaj w nieznane linki lub załączniki w wiadomościach e-mail pochodzące z niewiadomego źródła.
 5. Nie podawaj w sieci żadnych danych osobowych, żadnych haseł, nie przesyłaj swoich zdjęć. Czynności te zawsze konsultuj z osobą dorosłą.
 6. Wprowadzaj zabezpieczenia swoich kont na portalach społecznościowych oraz innych które wymagają rejestracji. Bezpieczne hasło zawierać powinno minimum 9 znaków, w tym cyfry, litery duże i małe, znaki specjalne. Pamiętaj, aby nie podawać tego samego hasła do różnych miejsc, w których się logujesz. Warto spisać swoje hasła internetowe ręcznie i przechowywać je w bezpiecznym miejscu w domu.
 7. Zanim zalogujesz się do serwisu lub na portal internetowy, zawsze przeczytaj regulamin i skonsultuj się z osobą dorosłą.
 8. Zwracaj również uwagę na to, czy strona internetowa na którą wchodzisz, posiada zabezpieczenie SLL. Zabezpieczenie to weryfikujesz poprzez odpowiedź na pytanie: Czy w lewym górnym rogu ekranu przy adresie strony jest ikona kłódeczki, czy jej nie ma? Jeżeli strona nie posiada takiego zabezpieczenia, najlepiej nie korzystaj z niej.
 9. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania. Osoba po drugiej stronie nie musi być tą, za którą się podaje.
 10. Pamiętaj o anonimowości, dyskrecji, dystansie, prywatności oraz uprzejmości w sieci.

 

Opracowała

Dyrektor

Na podstawie literatury oraz źródeł wiedzy:

1.https://liblink.pl/kbTPFp6JRe

2.J. Zborowki :  Nauka domowa uczniów szkoły podstawowej. Proces nauki domowej ucznia.

3.B. Kosicki: Wybrane zagadnienia i ćwiczenia z higieny.