Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość

Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci

Opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W myśl § 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.


Nauka zdalna oznacza, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele pozostają w domach i kontaktują się z uczniami oraz ich rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły oraz innych rekomendowanych prze MEN narzędzi, metod i form informatycznych. Zgodnie z §2. Ust.1:

 1) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

 1. a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl,
 2. b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela, np. Nowa Era na  portalu dlanauczyciela.pl zamieściła  specjalną sekcję NAUKA ZDALNA, w której sukcesywnie umieszczać będzie dodatkowe materiały, które nauczyciel może przesłać swoim uczniom np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, maila lub wybranego komunikatora w mediach społecznościowych.

 

Czytaj więcej: Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość

Jak zorganizować warunki do pracy poza szkołą.

Informacje dla rodziców dotyczące tego, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

 

Jak wspierać dziecko w procesie nauki

1.Zadbaj o warunki nauki zgodne z higieną pracy umysłowej. 

Higiena pracy umysłowej, to nic innego jak zbiór zasad dotyczących prawidłowości funkcjonowania mózgu. 

Korzyści z nauki zgodnej z tymi zasadami:

 • Nauka jest łatwiejsza
 • Nauka jest mniej męcząca
 • Nauka nie zniechęca

2.Pomóż swojemu dziecku efektywnie się uczyć.

3.Porozmawiaj z dzieckiem o efektywnym zarządzaniu czasem.

4.Kształtuj motywację wewnętrzną swojego dziecka, a nie zewnętrzną.

Zasady nauki zgodnej z higieną pracy umysłowej:

 • Odpowiednia dieta
 • Sen (odpoczynek bierny)
 • Zajęcia ruchowe (odpoczynek aktywny)
 • Dobrze przewietrzone pomieszczenie do pracy
 • Przerwy w nauce (muzyka, ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka umysłu)

 

Czytaj więcej: Jak zorganizować warunki do pracy poza szkołą.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Link do pełnej wersji komunikatu: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Uwaga !!!

środa, 11 marca 2020 07:16

W związku z zagrożeniem koronawirusem, szkoły i przedszkola w Gminie Bełżyce są w dniu dzisiejszym zamknięte.

Dziś zostanie podjęta decyzja odnośnie zajęć w kolejnych dniach.

Uwaga !!!

wtorek, 10 marca 2020 21:24

Potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w woj. lubelskim w Szpitalu Powiatowym im. Dr W. Oczki w Bełżycach. Pacjent pochodzi z Niedrzwicy Dużej i jest w stanie stabilnym. Szpital postępuje zgodnie z procedurami. Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego chory ma zostać przetransportowany do oddziału zakaźnego w Lublinie.

Prosimy Państwa o zachowanie spokoju, wzmożoną ostrożność higieniczną oraz na objawy związane z temperaturą powyżej 38 stopni C, bólami mięśni i trudnościami w oddychaniu.

Jeśli możecie Państwo pozwolić sobie na nieobecność dzieci w placówkach oświatowych to proszę o rozważenie takiej możliwości.

Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami m.in.: Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,  Szpitalem oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Informacja GIS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół.
W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

Czytaj więcej: Informacja GIS w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego

XI Dzień Historyka „Słowianie, my lubimy sielanki”. Czas wolny Polaków.

 

Instytut Historii UMCS w Lublinie zaprosił uczniów do udziału w XI Dniu Historyka. Tegoroczna edycja odbędzie się 21 lutego 2020 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS.

W ramach wydarzenia uczniowie klasy 8 uczestniczyli w  wykładach, prelekcjach i warsztatach dotyczące m.in. imprez masowych w PRL-u, czas wolny kobiet w czasach przedrozbiorowych, dzień powszedni i odświętny lubelskiego dworu ziemiańskiego po powstaniu styczniowym.

Celem tej inicjatywy jest przybliżenie młodzieży szkolnej z terenu Lubelszczyzny osiągnięć badawczych lubelskiego środowiska historycznego oraz dokonań studenckich kół naukowych działających w IH UMCS.

Zdjęcia

„W świecie czarów i magii”- spotkanie z iluzjonistą

Dzieci bardzo chętnie przenoszą się w świat baśni, czarów i magii. Taką właśnie okazję mieli uczniowie z naszej szkoły. 10 lutego 2020 roku naszą szkołę odwiedził Iluzjonista.

Zabawa w czarowanie bardzo się wszystkim  podobała, szczególnie, gdy samemu można było pełnić przez chwilę rolę asystenta profesjonalnego iluzjonisty i otrzymać duże brawa od publiczności. Były m.in. znikające przedmioty, pojawiające się znikąd pieczątki, a także inne ciekawostki związanych z iluzją.  Występ ubarwiony został solidną dawką humoru. Dzieci z dużym zaangażowaniem obserwowały każdy ruch iluzjonisty, aby przynajmniej nauczyć się jednej sztuczki. Chętnie nagradzały każdy pokaz gromkimi brawami. Uśmiech dzieci nie znikał jeszcze przez dłuższy czas. Wszyscy opowiadali o nieprawdopodobnych czarach w naszej szkole i nadal zastanawiamy się, jak to jest możliwe. Może kiedyś się dowiemy?

Oprac. Monika Zielińska

Zdjęcia

„Myślenie + słuchanie +patrzenie = NAUKA! 

3 lutego odwiedził naszą szkołę klaun Walduś , który zapewnił nam doskonałą zabawę. W trakcie przedstawienia dzieci ” pękały ze śmiechu”.

Super atrakcją była możliwość udziału uczniów w popisowych numerach naszego gościa. Klaun poprzez zabawę zwrócił uwagę na to, jak ważne jest w życiu uważne myślenie, słuchanie i patrzenie. Wszyscy na pewno długo będziemy wspominać ten wspaniały występ.

 Dziękujemy i zapraszamy za rok!

Zajęcia

Dzień Bezpiecznego Internetu

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu odbywa się pod hasłem Działajmy razem!. Jest to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Zostało ustanowione z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu Safer Internet. Celem ustanowienia takiego dnia było zwrócenie uwagi na kwestie bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystania Internetu.

Czytaj więcej: Dzień Bezpiecznego Internetu

Turniej tenisa stołowego

W czasie zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego, w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu, zorganizowany został Turniej tenisa stołowego. Uczniowie z klas IV - VIII rozgrywali mecze tenisa w kategorii dziewcząt i chłopców. W zawodach wzięło udział 16 uczniów. Grano systemem każdy z każdym. I miejsce w kategorii dziewcząt zajęła uczennica kl. VIII Kamila Tależyńska, zwycięzcą w grupie chłopców został uczeń kl. VIII Kacper Dudek.Zawody zorganizował i sędziował nauczyciel I. Szwajgier.
Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim zawodnikom dziękujemy za zaangażowanie i grę fair play.
 

Dzień Babci i Dziadka

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzr.uszeń, łez i radości. Dnia 28 stycznia uczniowie naszej szkoły i oddziału przedszkolnego pod kierunkiem pań P. Kryk ,B. Igras, R. Popiołek i M. Nowak  przygotowały wspaniałą imprezę z okazji Dnia Babci i Dziadka. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego święta.  Na wstępie pani dyrektor przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami i złożyła serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom. 

W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Dzieci z udziałem mam przygotowały również dla nich poczęstunek w postaci ciasta, kawy oraz herbaty. Następnie obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dzieci, poprzez inscenizację, wiersze, piosenki, taniec oraz wspólną zabawę mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie

Zdjęcia

 

Międzyszkolny konkurs plastyczny na „Najładniejszą kartkę Bożonarodzeniową ”

Konkurs rozstrzygnięty !!!

zorganizowany przez p. Beatę Igras oraz Małgorzatę Węglińską adresowany był do uczniów klas IV-VIII ze wszystkich szkół naszej gminy. Jego celem było kultywowanie tradycji i rozwijanie talentów plastycznych. Dokonano przeglądu i oceny zgłoszonych prac. W swojej ocenie zwracano uwagę na zgodność z tematem, kreatywność i wyobraźnię, estetykę oraz samodzielność wykonania pracy. I miejsce –uczennica Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie Marlena Szczotka kl. V II miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Operacji Most I w Matczynie Julia Walczak kl. V III miejsce – uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu Iga Górniak kl. IV Wyróżnienie - uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu Jagoda Ziółek kl. IV Gratulujemy serdecznie!!!

Zdjęcia