„Dumni z Polski”

„Dumni z Polski” to program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie klasy 8 w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie 23 kwietnia brała udział w projekcie.  Podczas zajęć promowany był nowoczesny patriotyzm oraz postawy proobywatelskie. Uczniowie dowiedzieli się jak ważne jest budowanie szacunku do wartości, tj. równość, tolerancja czy troska o dobro wspólne. Na zajęciach rozmawiali o empatii, planowaniu kariery oraz zachęcamy do podejmowania działań pro bono.

Uczniowie po zajęciach byli bardzo zadowoleni i chętni do uczestniczenia w tego typu zajęciach w przyszłości.

Anna Pietrzak

„Przyjaciele klimatu”

W dniu 27 kwietnia 2021 w klasach VI,VII i VIII odbyły się zajęcia  „ Przyjaciele klimatu” w związku z obchodami Dnia Ziemi.  Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o materiał edukacyjny „Przyjaciele klimatu” udostępniony  przez Ministerstwo Klimatu  i Środowiska . Celem zajęć było    w przystępny sposób przedstawienie uczniom szkoły podstawowej kluczowych zagadnień związanych z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Uczniowie pozyskali wiedzę na temat  wzrostu efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych zachodzących pod jego wpływem.  Wspólnie opracowywaliśmy możliwe w naszym środowisku lokalnym działania mityngujące i adaptacyjne dotyczące zmian klimatu.

Agnieszka Fedorowicz

"Światowy Dzień Ziemi 2021"

 
Setki milionów ludzi na całym świecie 22 kwietnia świętuje Dzień Ziemi. Od ponad pięćdziesięciu lat w tym dniu przypomina się, jak niezwykle kruchy jest ekosystem planety, na której żyjemy. Uświadamia i nagłaśnia problemy związane ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody i mobilizuje do ekologicznych działań., np. segregacji śmieci, oszczędzania energii i wody. Co warto zrobić tego dnia? Posadźmy rośliny! Znajdźmy miejsce do zazielenienia albo ukwiecenia i zróbmy to, a później pamiętajmy o pielęgnowaniu naszej sadzonki. Uczniowie naszej szkoły z okazji Dnia Ziemi przygotowali plakaty zachęcające do wytwarzania energii poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł tj. energii geotermalnej, wiatru, wody, słońca, biomasy.
Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego przygotowanego przez kanał EduKredka, który wyjaśnia znaczenie obchodów Światowego Dnia Ziemi oraz wskazuje sposoby troski o najbliższe środowisko naturalne i kształtuje postawy proekologiczne.
 
 
opracowanie: Małgorzata Rosińska-Adamiec
 

Rodzic pierwszym doradcą - szkolenie dla rodziców

Szanowni Państwo
Informuję, że Lubelski Kurator Oświaty zorganizował spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.

Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.
 
Link do szkolenia: Kliknij TU
 
 
List Lubelskiego Kuratora Oświaty
 
 

Działalność Oddziałów Przedszkolnych i Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu

Szanowni Rodzice

Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych:

1)     przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

2)     szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach;

3)     szkół ponadpodstawowych;

4)     placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

5)     ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

6)     domów wczasów dziecięcych;

7)     szkolnych schronisk młodzieżowych.

W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone, zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 Ograniczenie funkcjonowania nie dotyczy:

1)     rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)     rodziców dzieci, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców dzieci, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dla tych dzieci Dyrektor Szkoły  ma obowiązek zorganizować zajęcia w oddziale przedszkolnym lub w szkole podstawowej.

W związku z powyższym, bardzo proszę zainteresowanych Rodziców o złożenie stosownego wniosku.

Wnioski znajdują się w sekretariacie w szkole.

 

Z poważaniem Jolanta Kucaba