Drodzy Rodzice,

udzielamy różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. zajęcia z terapii pedagogicznej, zajęcia z psychologiem szkolnym, konsultacje logopedyczne, specjalistyczne porady dla uczniów i rodziców.

 

Rodzicu możesz do nas zwrócić się w różnych sytuacjach, m.in. gdy:

 • – niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • – potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • – dziecko potrzebuje pomocy w nauce,
 • – dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne (jest uczniem dyslektycznym lub przejawia trudności w nauce),
 • – dziecko ma niską motywację do nauki,
 • – jesteś zainteresowani pogłębieniem swojej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej,
 • – szukasz pomocy.

 

Nasz Drogi Uczniu  

możesz się zwrócić do nas o pomoc, szczególnie w sytuacji gdy:

 • – masz kłopoty w nauce,
 • – czujesz się bezradny,
 • – czujesz się samotny i myślisz, że nikt Ciebie nie potrzebuje,
 • – chcesz podzielić się swoim sukcesem, radością,
 • – chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.

Pamiętaj, że rozmowa o Twoich problemach z innymi ludźmi, może pomóc Ci je rozwiązać.

Z wyrazami szacunku
Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzu

 

 

 

   
© ALLROUNDER