Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w Roku Szkolnym 2019/2020:
 
Przewodnicząca: Julia Żelechowska - kl. V
Zastępca: Gabriela Ziółek - kl. VII
Sekretarz: Natalia Wideńska - kl. VI
Skarbnik: Kacper Żydek - kl.VI

Cele i działania samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu na rok szkolny 2019/2020:

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację
8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.