Samorząd Uczniowski

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 Samorząd Uczniowski zmienił swój skład:

1. Przewodnicząca: Gabriela Ziółek

2. Zastępca: Weronika Michalak, Paulina Rudzka

3. skarbnik: Natalia Wideńska 

Opiekun Samorządu: p. Małgorzata Węglińska

 

CELE I DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZU

NA ROK SZKOLNY 2017/2018:

1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
2. Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
3. Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
4. Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
5. Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
6. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
7. Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację
8. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.