„Dumni z Polski”

„Dumni z Polski” to program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie klasy 8 w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie 23 kwietnia brała udział w projekcie.  Podczas zajęć promowany był nowoczesny patriotyzm oraz postawy proobywatelskie. Uczniowie dowiedzieli się jak ważne jest budowanie szacunku do wartości, tj. równość, tolerancja czy troska o dobro wspólne. Na zajęciach rozmawiali o empatii, planowaniu kariery oraz zachęcamy do podejmowania działań pro bono.

Uczniowie po zajęciach byli bardzo zadowoleni i chętni do uczestniczenia w tego typu zajęciach w przyszłości.

Anna Pietrzak