„Uczymy Dzieci Programować”

Na początku roku szkolnego dzieci z oddziału przedszkolnego – zerówki przystąpiły do VI edycji ogólnopolskiego programu „Uczymy Dzieci Programować”. Z wielkim zapałem uczyły się podstaw programowania offline. Układały zakodowane obrazki, szukały algorytmów rozwiązywania problemów, uczyły się logicznego myślenia. We wszystkich zadaniach dzieci z radością brały udział. Praca dzieci została nagrodzona dyplomami.