Dzień Flagi Narodowej

Dzień Flagi

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, w momentach wzruszeń i radości.Dzień Flagi, inaczej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.„Biało-czerwona” to tytuł zdalnego konkursu celem, którego była promocja Święta Flagi, które to przypada 2 maja , utrwalanie wizerunku flagi narodowej, popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

Bardzo dziękuję za udział i gratuluję pięknych prac.

Małgorzata Węglińska

Więcej zdjęć