Wybory Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

19.09.2019 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie z klas III – VIII oraz nauczyciele i wychowawcy. W głosowaniu wzięły udział 33 uczniów oraz 8 nauczycieli szkoły.
Komisja wyborcza w składzie:
Karolina Dybalska, Magdalena Skraińska, Patryk Kołodziejczyk czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów. Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawowała ponadto tegoroczna opiekunka Samorządu Uczniowskiego: pani Grażyna Muca.
Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu Szkoły Podstawowej w Krzu weszły osoby o największej liczbie głosów i będą pełnić następujące funkcje:
JULIA ŻELECHOWSKA, klasa V – PRZEWODNICZĄCA
GABRIELA ZIÓŁEK, klasa VII – ZASTĘPCA,
KACPER ŻYDEK klasa VI – SKARBNIK,
NATALIA WIDEŃSKA, klasa VI – SEKRETARZ.

Opiekun SU: Grażyna Muca