Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo
Niestety rozmowy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.
W związku z tym informuję, że w Szkole Podstawowej imienia Marii
Konopnickiej w Krzu w dniu 8 kwietnia 2019 roku rozpocznie się akcja
protestacyjna. Pragnę zaznaczyć, że w referendum strajkowym
przeprowadzonym przez ZNP 85% pracowników szkoły zadeklarowało
udział w strajku. Oznacza to że strajk jest legalny i przeprowadzony
w oparciu o ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (o sporze została
poinformowana Państwowa Inspekcja Pracy).
Liczbę osób strajkujących dyrektor szkoły pozna rano w dniu rozpoczęcia akcji
protestacyjnej.
Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie uczniom bezpiecznych i
higienicznych warunków pobytu na terenie placówki, dlatego będą
podejmowane wszystkie możliwe działania, aby ten obowiązek wypełnić. W
obecnej sytuacji priorytetem dla mnie będzie przeprowadzenie egzaminu
ósmoklasisty oraz zorganizowanie zajęć opiekuńczych dla uczniów, którzy
w dniach strajku przyjdą do szkoły.

O szczegółach przebiegu akcji protestacyjnej będziemy informować na bieżąco
na stronie internetowej szkoły.

Z poważaniem:
Jolanta Kucaba

Dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu