Gminny Konkurs o Polsce pt.: ,,Moja Ojczyzna”

             4 lutego 2018r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu odbyła się uroczystość nagrodzenia laureatów Gminnego Konkursu o Polsce pt.: ,,Moja Ojczyzna”.

              Celem konkursu było rozwijanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, uświetnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny oraz rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów.

Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie z klas IV –VIII szkół podstawowych z terenu gminy Bełżyce. Ich zadaniem było rozwiązanie krzyżówki pt.; ,,Co wiem o Polsce?”, uzupełnienie tabeli podsumowującej wiedzę o kraju i napisanie listu do Ojczyzny.

Uczniowie wykazali się nie tylko zdolnościami literackimi, ale również udowodnili, że posiadają w tak młodym wieku niezwykle piękną świadomość patriotyczną.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, dlatego komisja postanowiła nagrodzić wiele prac.

 

I miejsce zdobyli:

Natalia Górniak -  Szkoła Podstawowa w Krzu

Kacper Zawadzki ze Szkoła Podstawowa we Wronowie

Julia Podlaska ze Szkoła Podstawowa w Matczynie

Mateusz Walczak ze Szkoła Podstawowa w Babinie

Julia Winiarska ze Szkoła Podstawowa w Krzu

Dominika Nowak ze Szkoła Podstawowa w Chmielniku

 

II miejsce:

Natalia Wideńska - Szkoła Podstawowa w Krzu

Bartłomiej Walczak - Szkoła Podstawowa w Babinie

Klaudia Szymańska - Szkoła Podstawowa we Wronowie

Julia Żelechowska - Szkoła Podstawowa w Krzu

 

III miejsce:

Karolina Ozimek - Szkoła Podstawowa w Matczynie

Julia Oświecińska - Szkoła Podstawowa we Wronowie

Leon Nalewajko -  Szkoła Podstawowa w Krzu

Magdalena Nowak - Szkoła Podstawowa w Chmielniku

 

Wyróżnienia:

Karolina Martyna Postój - Szkoła Podstawowa we Wronowie

Małgorzata Gładysz - Szkoła Podstawowa w Krzu

Natalia Żywicka - Szkoła Podstawowa w Chmielniku

Kacper Żydek - Szkoła Podstawowa w Krzu

 

Laureatom i  uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy bardzo dziękują Panu Burmistrzowi Ireneuszowi Łucce za objęcie patronatem  Gminnego Konkursu o Polsce pt.: ,,Moja Ojczyzna” oraz ufundowanie i wręczenie nagród  uczestnikom konkursu.

Wszystkim uczniom życzymy rozwijania swoich pasji i uzdolnień oraz wielu sukcesów.

Ewa Pruszkowska

 

Zdjęcia