1 marca w naszej szkole po raz kolejny obchodziliśmy ustanowione kilka lat temu święto narodowe, poświęcone pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kim byli Żołnierze Wyklęci? Żołnierze Niezłomni - Żołnierze Wyklęci, najwierniejsi obrońcy Rzeczypospolitej, skazani na hańbę, a później na zapomnienie. Mordowani zdradziecko, zakopywani w bezimiennych mogiłach, nazywani "bandytami, zdrajcami, wrogami ludu”  .Tak wiele im zawdzięczamy a tak niewiele wiemy o ich historii...
Gdy zakończyła się II wojna światowa Polska nie odzyskała pełnej niepodległości. W kraju rządzili bezwzględnie nowi okupanci radzieccy.  Polskie władze bezgranicznie posłuszne Stalinowi wykonywały jego polecenia. Polscy patrioci, byli partyzanci Armii Krajowej, ludzie sprzeciwiający się komunistom byli wtrącani do więzień, wywożeni do sowieckich łagrów, oraz  mordowani w katowniach Urzędów Bezpieczeństwa. Tym sposobem chciano wymazać na wieki pamięć o wielu bohaterskich żołnierzach. Stąd nazywamy ich Żołnierzami Wyklętymi - wyklętymi przez ówczesną władzę.

Pamiętając o bohaterstwie Niezłomnych  pochylamy się nad ich losami  Uczmy się od nich co znaczy być odpowiedzialnymi, abyśmy w każdej chwili naszego życia potrafili zachować się tak jak trzeba… , i abyśmy nigdy nie zapomnieli, że  ich odwadze i męstwu zawdzięczamy wolność. Naszą wolność!

Zobacz zdjęcia z tego dnia

opr.: Monika Zielińska

   
© ALLROUNDER