100-lecie śmierci Antoniego Napiórkowskiego

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.”

                                                               Jan Paweł II

Słowami Jana Pawła II otworzyliśmy drzwi do historii przeżywajac w Szkole Podstawowej w Krzu uroczystą Wieczornicę, która odbyła się 21 listopada 2017r. Wieczornicę upamiętniajacą 100-lecie śmierci Antoniego Napiórkowskiego, właściciela majątku Kierz i założyciela Szkoły w Krzu.

Swoją obecnością zaszczyciły naszą uroczystość Pani Edwarda Górniak i Pani Sołtys Krza Justyna Żywiec. Na widowni gościli uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie i nasi absolwenci.

Wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor Jolanta Kucaba.

Przy pięknej scenerii, blasku całości dodały lampiony, przy których zaprezentowali się uczniowie kl. III-VII w montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez Panią Beatę Mirosław oraz w tańcu z flagą przygotowanym przez Panią Grażynę Mucę. Przedstawiona została historia Rodu Napora, Herbu Prus III, z którego pochodził Antoni Napiórkowski i jego życiorys, którego fragmenty odczytali uczniowie, Pani Dyrektor Jolanta Kucaba, Pani Sołtys Justyna Żywiec i przedstawiciel rodziców Pani Agnieszka Żelechowska.

Szczególną ciekawość wzbudziały w nas słowa Pani Edwardy Górniak, która w bardzo interesujący sposób przedstawiała nam piękną historię Krza, życia we dworze, w czasach kiedy jej pradziadek był wójtem.

Zwieńczeniem wydarzenia było wprowadzenie Sztandaru Szkoły. Po minucie ciszy upamiętniającej bohatera naszej wieczornicy nastąpiło przecięcie wstęgi na drzwiach wewnętrznych z dworu Antoniego Napiórkowskiego, które mają prawie 130 lat. Chcąc uczcić pamięć Antoniego Napiórkowskiego tego dnia utworzone zostało „Muzeum Historii Szkoły i wsi Kierz”, którego założycielem jest Pani Beata Mirosław, organizator wieczornicy.

Wszystkiemu towarzyszyły: wystawa zdjęć z dworu Antoniego Napiórkowskiego oraz wystawa pierwszych pozyskanych eksponatów do Muzeum.

Na koniec uczestnicy zostali poczęstowani kawą, herbatą i słodkimi ciasteczkami. Dalszy ciąg wieczornicy przy blasku świec przebiegał na rozmowach i wspominaniu dawnych czasów.

W godzinach popołudniowych złożony został wieniec i zapalone zostały znicze na grobie Antoniego Napiórkowskiego, w którym uczestniczyli Pani Dyrektor Jolanta Kucaba, Przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Ziółek, Pani Beata Mirosław i uczniowie ze Sztandarem Szkoły.

 

Organizator: Beata Mirosław