BAJKOWY DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W Szkole Podstawowej w Krzu zapraszanie Babć i Dziadków na uroczystość z okazji Ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Dnia 14 lutego odbyła się ta wspaniała impreza. Na wstępie Pani Dyrektor przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami i złożyła serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej  dzieci wraz z wychowawczyniami panią R. Popiołek i panią B. Igras  przygotowały  bajkowy program  artystyczny. Dzieci wcielając się w różne postaci bajkowe pięknie recytowały, śpiewały i tańczyły, nie zapominając jednocześnie o życzeniach dla swoich kochanych gości. Przedszkolaki pod kierunkiem  pani  M. Nowak  wyśpiewały i wyrecytowały swoim Babciom ciepłe słowa  wdzięczności i miłości. Następnie odbył się krótki koncert życzeń. Dzieci  w formie wierszy złożyły dziadkom  i babciom życzenia, po czym dziewczynki z klas IV-V zaprezentowały swoje umiejętności wokalne. 

W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.  Na zakończenie odśpiewano „Sto lat” i nastąpił czas na wręczenie własnoręcznie wykonanych laurek i prezentów.  Po części artystycznej zaproszono Babcie i Dziadków  na słodki poczęstunek przygotowany przez niezawodne mamy. Następnie odbyły się liczne konkursy z udziałem Babć i Dziadków. Był to niezwykły dzień nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich Babć i Dziadków. Dzień, w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości… Dlatego też dziękujemy wszystkim Babciom i Dziadkom za ich bezgraniczną miłość, dobroć, ciepło i jeszcze raz życzymy Im dużo, dużo zdrowia oraz długich lat życia.

opr.: Beata Igras