Lekcja historii na żywo...


W piątek 10 lutego
do naszej szkoły  przybyła z wizytą Grupa Artystyczna „Rewita”. Zaprosiła nas na przygodę pełną ciekawostek w świat średniowiecza, przybliżając nam dawne dzieje od V do XV wieku. Dzieci  dowiedziały się o genezie, podbojach i rozpadzie Imperium Rzymskiego. Poznaliśmy historię  rycerza i jego uzbrojenie
oraz dawne prawo i narzędzia tortur. Występ dostarczył wszystkich niezapomnianych wrażeń i był bardzo przyjemną lekcją historii na żywo. Istniała możliwość osobistego zapoznania się z rekwizytami, by każdy uczestnik mógł jak najwięcej wynieść z takowej lekcji. Przymiarkom nie było końca ...

opr.: Małgorzata Węglińska