Program antynikotynowy pt. ,, CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” zagościł w Szkole Podstawowej w Krzu

W związku z przystąpieniem oddziału przedszkolnego do powyższego programu profilaktycznego, P. Magdalena Nowak- wychowawca kl. O i jednocześnie koordynator przedsięwzięcia- zorganizowała dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli pogadankę nt. szkodliwego wpływu palenia papierosów na zdrowie człowieka.

Podczas spotkania poruszona została tematyka nikotynizmu jako uzależnienia od palenia tytoniu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu fizycznego i psychicznego owego uzależnienia. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż poza składem nikotyny, każdy papieros zawiera: aromaty, środki konserwujące, sole (papieros się tli), amoniak- uaktywnia nikotynę, cukier, lukrecję- poprawiającą smak oraz glicerynę- dzięki czemu papieros dłużej zachowuje świeżość. W dymie papierosowym jest około 4000 toksycznych substancji, z czego 40- o udowodnionym działaniu rakotwórczym.  Substancje zawarte w papierosie służą jako: rozpuszczalniki farb, trutka na szczury, środki używane do produkcji plastiku, barwników (niszczą one drogi oddechowe, utrudniają pracę serca).

Ponadto uczniowie poznali jakie są następstwa palenia papierosów: rak, nowotwór płuc i dróg oddechowych, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, wrzody żołądka i dwunastnicy, konieczności amputacji nóg (miażdżyca tętnic), przyczyna co drugiego zgonu. Przekonali się, że modne obecnie e-papierosy są groźniejsze od zwykłych pod kątem stężenia groźnych substancji powodujących raka. Z badań japońskich naukowców wynika, iż mają one nawet dziesięciokrotnie większy poziom substancji rakotwórczych. Dodatkowo uczniowie przekonali się, że nie tylko czynni, ale także i bierni palacze narażeni są na kontakt z dymem tytoniowym. Poznali sposoby radzenia sobie w sytuacji tzw. ciągu papierosowego oraz mieli okazję dowiedzieć się, czym jest i na czym polega działanie SMOKELYZERA.

Elementem spajającym zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, był film edukacyjny o tematyce antynikotynowej, który przygotowała P. Małgorzata Rosińska- Adamiec. Punktem kulminacyjnym spotkania było klasowe wykonanie plakatów tematycznych, które zostały nagrodzone zimowymi kolorowankami. Podsumowaniem pogadanki była wspólna degustacja słodkich łakoci.

Mamy nadzieję, że przekazane wartościowe treści edukacyjne na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników.

opr. Magdalena Nowak