Jednym z ważniejszych aspektów wychowania młodego pokolenia jest przygotowanie do mądrych wyborów życiowych, a służyć mają temu różnorodne działania podejmowane w ramach min. realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły. Zwieńczeniem tak ukierunkowanych działań była w bieżącym roku szkolnym „Noc profilaktyki i zdrowego śniadania”, którą zorganizowano z 02/03 października. Jej pomysłodawcą i organizatorem była p. Beata Mirosław Opiekun Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie przeżyli niezapomnianą noc. Dla wielu z nich był to pierwszy nocny pobyt w murach naszej szkoły. Wyposażeni w karimaty, śpiwory, koce i poduszki
rozpoczęli o godz. 18 nocną zabawę.

 

„Noc profilaktyki i zdrowego śniadania” została tak pomyślana i zaplanowana, aby uczniowie z jednej strony mogli utrwalić zdobyte wiadomości, a z drugiej wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności poruszające zagadnienia uzależnień, agresji i przemocy. Największym zainteresowaniem uczniów cieszyła się pogadanka przeprowadzona przez absolwentów naszej szkoły Kamila Kieragę i Rafała Zduna – policjantów z Komisariatu Policji w Bełżycach. Głównym celem spotkania było promowanie bezpieczeństwa i prawidłowych zachowań.

W trakcie pogadanki funkcjonariusze przekazali uczniom informacje na temat odpowiedzialności karnej. Omówili także zagadnienia profilaktyczne związane ze zwalczaniem alkoholizmu, narkomanii oraz uzależnień od innych używek. Uwrażliwiali ich na niesienie pomocy osobom, które padły ofiarą przestępstwa. Mówili o zjawisku przemocy i negatywnych skutkach jej stosowania. Podawali przykłady ryzykownych zachowań oraz informowali o konsekwencjach prawnych postępowania niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa i normami społecznymi. Przekazywali informacje na temat jak bezpiecznie postępować, aby nie stać się ofiarą przestępstwa. Nie zabrakło także informacji na temat bezpieczeństwa w sieci.

Uczniowie obejrzeli kilka filmów profilaktycznych oraz niejedną ciekawą komedię obyczajową. Po przygotowanej kolacji wzięli udział w dyskotece i uczestniczyli w ćwiczeniach relaksacyjnych pozwalających na wyciszenie się oraz odpoczynek. Porannym elementem spotkania było przygotowanie przez uczniów pełnowartościowego śniadania z zachowaniem zasad zdrowego odżywiania się. Do wykonania tego zadania wykorzystali oni przede wszystkim jajka oraz jarzyny i owoce oraz ciemne pieczywo, a sporządzając posiłek, uczniowie nie tylko uczyli się właściwie dobierać składniki, ale także zwracali uwagę na higienę pracy oraz estetykę wykonania i podania.

W „Nocy profilaktyki i zdrowego śniadania” uczestniczyło 15 uczniów z klas IV-VI, a nad ich bezpieczeństwem czuwali pedagodzy.

Zdaniem uczestników „Nocy Profilaktyki”, tego typu spotkanie jest warte kontynuowania, gdyż ma wiele zalet. Są to min. spędzanie wolnego czasu z rówieśnikami, lepsze wzajemne poznanie się, przełamywanie nieśmiałości oraz nawiązywanie nowych przyjaźni, a także możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim poszerzanie swojej wiedzy na bardzo ważne i istotne tematy. Uczniowie biorący udział w pierwszej i nieco eksperymentalnej nocy zgodnie twierdzą, że poprzez zabawę łatwiej przyjmować i zapamiętywać pewne treści, a towarzyszące temu własne zaangażowanie powoduje, iż na długo pozostają one w pamięci.

 

 

                                                                                               Beata Mirosław

   
© ALLROUNDER