Świetlica

Od 02 września 2020 r. w naszej szkole działa
świetlica szkolna.


CELE ŚWIETLICY :

Zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom
przebywającym w świetlicy po lekcjach.
2. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.
3. Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.
4. Poszerzanie wiedzy narodowościowej.
5. Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.
Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego
i samodzielnego odrabiania lekcji.
7. Rozwijanie zainteresowań ekologicznych i prawidłowego
stosunku do przyrody.

HARMONOGRAM PRACY ŚWIETLICY


PONIEDZIAŁEK

08:00 - 09:40 p. Marta Kołodziej

12:40 - 13:35 p. Beata Igras

13:35: - 14:35 p. Kamila Polaszek

14:35 - 16:00 - P. Marta Kołodziej

WTOREK

08:00 - 9:40 p. Renata Popiołek

11:40 - 16:00 p. Marta Kołodziej


ŚRODA

08:00 - 08:45 p. Ireneusz Szwajgier

12:40 - 16:00 - p. Beata Igras

CZWARTEK

08:00 - 08:45 p. Małgorzata Rosińska-Adamiec

12:40 - 12:55 p. Ireneusz Szwajgier

12:55 - 16:00 - p. Dominik Wójtowicz


PIĄTEK

08:00 - 08:45 p. Monika Zielińska

12:40 - 13:40 p. Beata Igras

13:40 - 16:00 p. Ewa Jakubowska