Rada Rodziców

Rada Rodziców stanowi ważny filar wspierający działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną naszej szkoły. Czynny udział rodziców w procesie nauczania, kształtowania postaw dzieci, przekazywania im systemu wartości wspomaga i uzupełnia oddziaływania kadry pedagogicznej. Wychowawcy klas mogą zawsze liczyć na aktywną pomoc trójek klasowych.
Radę Rodziców stanowią osoby bezinteresowne, oddane swojej działalności społecznej. Ich praca to całoroczna, prężna działalność.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele rodziców każdej z klas. 

Zarząd Rady Rodziców 2020/21:

Przewodnicząca: Ziółek Agnieszka

Z-ca: Edyta Michalak

Sekretarz: Agnieszka Żelechowska

 

Polecamy:

sieciaki.pl - zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu

problemy wychowawcze - jak sobie z nimi poradzić?

fundacja Dzieci Niczyje

wszystko o dzieciach

Wszystkie problemy można rozwiązać, trzeba tylko chcieć