DZIEŃ KROPKI 2021 W NASZEJ SZKOLE

15 września j jest dniem wyjątkowym dla dzieci na niemal całym świecie. To właśnie wtedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kropki- święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie klas I-III z naszej szkoły  również włączyli się w działania związane z tym wyjątkowym świętem. Każdy próbował swoich sił podczas kropkowania. Kropka stała się bohaterem gier matematycznych, zabaw, opowiadań , prac plastycznych. Uczniowie wspólnie stworzyli  klasowe drzewo talentów i pozowali do zdjęć z „kropkowych” strojach. Obejrzeli animowany filmik o małej Vashti, od której tak naprawdę zaczęła się historia kropki. Dzieci świetnie się bawiły, ale przede wszystkim dokonały ważnego odkrycia: każdy ma jakiś talent, wystarczy go tylko w sobie odnaleźć.

Życzymy naszym uczniom , by uwierzyli, że każdy z nas może być mistrzem w jakiejś dziedzinie. Każdy bowiem potrafi tworzyć. Czasem wystarczy zacząć od kropki…

Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo

Rodzice i Opiekunowie uczniów

Szkoły Podstawowej im. M.Konopnickiej w Krzu

 

W dniu 8 września (środa) b.r.

odbędzie się zebranie organizacyjne na rok szkolny 2021/2022

Dyrektora i Nauczycieli z Rodzicami uczniów,

według  następującego porządku:

 

- godz. 16:00  Oddziały przedszkolne – zebranie ogólne

  (po zebraniu ogólnym Rodzice udają się do wyznaczonych sal

    na spotkanie z wychowawcami klas)

 

-godz. 17:00 Klasy I-VIII  - zebranie ogólne

  (po zebraniu ogólnym Rodzice udają się do wyznaczonych sal

   na spotkanie z wychowawcami klas)

 

Prosimy o dostosowanie się do wymogów sanitarnych

i procedur szkolnych, w związku z zagrożeniem COVID-19:

-Przed wejściem - należy zdezynfekować dłonie

-Do szkoły wchodzimy w maseczce

 

Dodatkowe informacje:

-Ubezpieczenie uczniów: kwota 53 zł 

  (szczegóły zostaną podane na zebraniu)

-Wpłynęła oferta dotycząca dożywiania uczniów

    (szczegóły zostaną podane na zebraniu)

 

Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/2022

Tradycyjnie pierwszego Września w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Na uroczystości obecny był Pan burmistrz Ireneusz Łucka, który powitał uczniów, rodziców, nauczycieli oraz nowego dyrektora Pana Ryszarda Biernackiego.

Z powodu pandemii uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego była skromniejsza i skupiła się głównie na spotkaniach z wychowawcami. 

Naszym uczniom, rodzicom, oraz nauczycielom życzymy owocnej pracy w nowym roku szkolnym. 

Wycieczka do "Zoom Natury" w Janowie Lubelskim

W dniu 16 czerwca 2021 roku 19 uczniów z klas I -III wraz z opiekunami panią B.Igras i R.Popiołek wzięło udział w jednodniowym wyjeździe edukacyjnym do Parku ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim.

   Park Rekreacyjny Zoom Natury to pierwsze w Polsce interaktywne centrum nauki oraz rekreacji dedykowane środowisku naturalnemu i ekologii. Wyjazd miał na celu prezentację różnych rodzajów, źródeł oraz sposobów wykorzystania energii, poznanie budowy elektrowni wodnej oraz mechanizmów działania elektrowni wiatrowych, uświadomienie uczniom korzyści płynących z pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł,  poznanie idei, metod i sposobów recyklingu, uświadomienie związków pomiędzy naturalnymi składnikami: środowiskiem, człowiekiem  i jego działalnością,  oraz zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i konieczności jego ochrony,  uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska, budzenie szacunku do przyrody,  kształtowanie zachowań proekologicznych.

To świetne miejsce na wypoczynek połączony z nauką. Na terenie Zoomu Natury architektura łączy się z ekologią i jest podporządkowana naturze..

Czytaj więcej: Wycieczka do "Zoom Natury" w Janowie Lubelskim

Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej - 2020/2021

Uroczyście ślubujemy…”

Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole jest przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów. Ślubowanie i pasowanie na ucznia pierwszej klasy jest bardzo ważnym momentem w życiu dziecka, jak również w życiu każdego Rodzica. Niestety z uwagi na panującą sytuację pandemiczną, w tym roku szkolnym uroczystość w naszej szkole nieco opóźniła się i wyglądała inaczej niż zwykle. Nasi milusińscy zaprezentowali program artystyczny bez udziału Gości. Najważniejszą częścią uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów. Ceremonii pasowania dokonała Pani Dyrektor Jolanta Kucaba. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Po uroczystości nasze pełnoprawne pierwszaki udały się do klasy na poczęstunek przygotowany przez Rodziców.
Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy. To był niezapomniany dzień.

Zobacz zdjęcia

Film z uroczystości

„Dumni z Polski”

„Dumni z Polski” to program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie klasy 8 w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie 23 kwietnia brała udział w projekcie.  Podczas zajęć promowany był nowoczesny patriotyzm oraz postawy proobywatelskie. Uczniowie dowiedzieli się jak ważne jest budowanie szacunku do wartości, tj. równość, tolerancja czy troska o dobro wspólne. Na zajęciach rozmawiali o empatii, planowaniu kariery oraz zachęcamy do podejmowania działań pro bono.

Uczniowie po zajęciach byli bardzo zadowoleni i chętni do uczestniczenia w tego typu zajęciach w przyszłości.

Anna Pietrzak

„Przyjaciele klimatu”

W dniu 27 kwietnia 2021 w klasach VI,VII i VIII odbyły się zajęcia  „ Przyjaciele klimatu” w związku z obchodami Dnia Ziemi.  Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o materiał edukacyjny „Przyjaciele klimatu” udostępniony  przez Ministerstwo Klimatu  i Środowiska . Celem zajęć było    w przystępny sposób przedstawienie uczniom szkoły podstawowej kluczowych zagadnień związanych z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Uczniowie pozyskali wiedzę na temat  wzrostu efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych zachodzących pod jego wpływem.  Wspólnie opracowywaliśmy możliwe w naszym środowisku lokalnym działania mityngujące i adaptacyjne dotyczące zmian klimatu.

Agnieszka Fedorowicz