100-lecie śmierci Antoniego Napiórkowskiego

„Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.”

                                                               Jan Paweł II

Słowami Jana Pawła II otworzyliśmy drzwi do historii przeżywajac w Szkole Podstawowej w Krzu uroczystą Wieczornicę, która odbyła się 21 listopada 2017r. Wieczornicę upamiętniajacą 100-lecie śmierci Antoniego Napiórkowskiego, właściciela majątku Kierz i założyciela Szkoły w Krzu.

Swoją obecnością zaszczyciły naszą uroczystość Pani Edwarda Górniak i Pani Sołtys Krza Justyna Żywiec. Na widowni gościli uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziadkowie i nasi absolwenci.

Wszystkich zebranych powitała Pani Dyrektor Jolanta Kucaba.

Przy pięknej scenerii, blasku całości dodały lampiony, przy których zaprezentowali się uczniowie kl. III-VII w montażu słowno-muzycznym przygotowanym przez Panią Beatę Mirosław oraz w tańcu z flagą przygotowanym przez Panią Grażynę Mucę. Przedstawiona została historia Rodu Napora, Herbu Prus III, z którego pochodził Antoni Napiórkowski i jego życiorys, którego fragmenty odczytali uczniowie, Pani Dyrektor Jolanta Kucaba, Pani Sołtys Justyna Żywiec i przedstawiciel rodziców Pani Agnieszka Żelechowska.

Czytaj więcej: 100-lecie śmierci Antoniego Napiórkowskiego

Tydzień Zdrowego Żywienia

Po raz pierwszy w naszej szkole w dniach 06.11.2017r. – 10.11.2017 r. zorganizowaliśmy akcję „Tydzień Zdrowego Żywienia”. Podczas tej imprezy uczniowie wdrażani byli do prowadzenia zdrowego trybu życia. Zostali wyposażeni w wiedzę z zakresu prawidłowego żywienia. Akcja miała za zadanie uświadomić uczniom ważność profilaktyki i jej znaczenia. 

Zajęcia odbywały się w formie: pogadanek, dyskusji, tworzenia prezentacji multimedialnych. Największą atrakcją były zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń praktycznych, w których uczniowie przygotowywali zdrowe i różnorodne potrawy, np. koreczki, kanapeczki, szaszłyki owocowe, koktajle ,galaretki z owocami, soki ze świeżych owoców, sałatki owocowe, sałatki warzywne oraz ciasto marchewkowe . Każda klasa prezentowała swoje wytwory w formie degustacji dla innych klas. Poczęstunek na przerwach znikał błyskawicznie. Na korytarzu szkolnym znajdowała się także gazetka związana ze zdrowym odżywianiem. Mamy nadzieję, że udało się nam zwrócić uwagę na to, jak ważne dla naszego zdrowia jest spożywanie produktów bogatych w witaminy oraz jakie konsekwencje niesie ze sobą nieprawidłowa dieta. Cała akcja „TYDZIEŃ ZDROWEGO ODŻYWIANIA” spotkała się z dużym zaangażowaniem i aprobatą ze strony uczniów, rodziców i nauczycieli, co sprzyja jej kontynuacji w kolejnym roku szkolnym.

opr.: Beata Igras                                                                                    

 

Zbieramy nakrętki, by spełniać marzenia chorych dzieci!

Zbieranie nakrętek to jedna z najpopularniejszych akcji charytatywno-ekologicznych polegająca na łączeniu przyjemnego z pożytecznym. Celem akcji jest pomoc chorym dzieciom. Już po raz kolejny SU zorganizował konkurs klasowy –liczy się ilość – im więcej plastikowych korków, zakrętek, nakrętek tym lepiej. Zbieranie plastikowych nakrętek to prosty sposób, aby pomóc i wywołać uśmiech na ustach chorych dzieci.

Zebrane nakrętki przekazane zostaną na pomoc małym pacjentom do Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

Najwięcej nakrętek zebrały następujące klasy:
Oddział Przedszkolny, klasa I oraz klasa IV.
SU dla zwycięskich klas przygotował małe upominki.

opr.: Małgorzata Węglińska

 

„Flaga BIAŁO-CZERWONA” – konkurs plastyczny.

13 listopada cała społeczność szkolna uczestniczyła w Akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Integralną częścią szkolnych obchodów Święta 11 Listopada był konkurs plastyczny zorganizowany przez Samorząd Uczniowski pt. „Flaga BIAŁO-CZERWONA” Celem konkursu było rozbudzenie wśród uczniów poczucia przynależności narodowej, przywiązania do symboli narodowych i ich poszanowania. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, wszystkie prace plastyczne były bardzo ciekawe i jakże wymowne w aspekcie patriotyzmu. Przy ocenianiu brano pod uwagę różnorodność użytych materiałów, technikę , pomysłowość oraz staranność wykonania. Najładniejsze flagi zostały nagrodzone. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

opr.: Małgorzata Węglińska

"Droga do wolności"

Dnia 13 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej w Krzu odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości na pamiątkę 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Akademia przede wszystkim miała na celu przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie wykonali tańce z flagą, recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Zadawali pytania czym jest wolność...?

Czytaj więcej: "Droga do wolności"

Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego

Szkoła Podstawowa w Krzu przystąpiła do projektu ,,Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego''w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 ,,Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 ,,Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej'' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu pięciu nauczycieli z naszej szkoły zostanie przeszkolonych w zakresie nauczania programowania w klasach I – III. Nauczyciele otrzymają materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć w formie papierowej i elektronicznej, zestaw pomocy dydaktycznych do realizacji zadań praktycznych z uczniami, komputer przenośny, oraz dostęp do platformy e-learningowej wraz ze wsparciem mentora.

Czytaj więcej: Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu lubelskiego

PRÓBNA EWAKUACJA

Dnia 08 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było przypomnienie zarówno uczniom jak i pracownikom  szkoły procedury dotyczącej zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia życia i zdrowia.        
Dokładnie o godzinie 11 po usłyszeniu sygnału alarmowego oznaczającego natychmiastowe opuszczenie budynku nauczyciele wraz  z uczniami zachowując wytyczne zawarte w dokumencie szkolnym „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest boisko szkolne.
Na boisku nauczyciele złożyli meldunek prowadzącej ewakuację – Dyrektor Jolancie Kucabie. 

Czytaj więcej: PRÓBNA EWAKUACJA

Śniadanie daje moc

W dniu 8 listopada 2017 r. uczniowie klas I-III po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc” organizowanej w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Akcja miała na celu zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

Uczniowie z klas I – III najpierw przygotowali, a potem wspólnie spożywali drugie śniadanie.

W przygotowaniach wsparli nas rodzice naszych uczniów. Dzięki nim na naszych szkolnych stolikach znalazły się kolorowe kanapki, owoce, jogurty i płatki. Nie zabrakło również soków.

Czytaj więcej: Śniadanie daje moc

Konkurs recytatorski

Jesień, przez górskie idąc przełęcze,

Miast serca – liść mi szkarłatny wkłada

                    Bolesław LeśmianDnia 7 listopada w Domu Kultury w Bełżycach odbył się   XXI Jesienny Konkurs Recytatorski im. Bolesława Leśmiana. Do konkursu przystąpiła uczennica naszej szkoły Julia Winiarska (kl. IV), która zaprezentowała wiersz  patrona konkursu pt.„Boże, pełen w niebie chwały” otrzymując wyróżnienie.

Grono pedagogiczne serdecznie gratuluje laureatce, życząc dalszych sukcesów oraz zwycięstw.

 Opr.: Monika Zielińska

KONKURS PLASTYCZNY NA NAJCIEKAWSZĄ OBRAZKOWA GRĘ LOGOPEDYCZNĄ ROZSTRZYGNIĘTY!!!

W miesiącu październiku 2017 r. P. Magdalena Nowak- szkolny logopeda, ogłosiła konkurs na obrazkową grę z zastosowaniem gosek r-l. Uczestnikami tegorocznej pierwszej edycji konkursu logopedycznego zostali uczniowie kl. O-II SP. Zadaniem chętnych było wyszukanie w głowie wyrazów, zawierających w nagłosie, wygłosie i śródgłosie głoski r i l oraz zilustrowanie ich bez podpisów. Podczas oceniania prac- komisja jury, w składzie: P. Monika Zielińska, P. Małgorzata Rosińska- Adamiec oraz P. Magdalena Nowak dokonała ich wyboru, biorąc pod uwagę poniższe kryteria: estetykę wykonania, samodzielność i pomysł.

W wykonaniu zadania wzięło udział łącznie 9 ochotników. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpiło dnia 31.10.2017r. na sali gimnastycznej.

A oto i lista nagrodzonych:

 

  • I miejsce- Iga Górniak, kl. II
  • II miejsce- Jagoda Ziółek, kl. II
  • III miejsce- Jaś Plewik, kl. O
  • wyróżnienie- Dawidek Borowski, kl. O

 

Czytaj więcej: KONKURS PLASTYCZNY NA NAJCIEKAWSZĄ OBRAZKOWA GRĘ LOGOPEDYCZNĄ ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Sprzątanie Nagrobku Napiórkowskich – jako lekcja patriotyzmu.

Kształtując właściwe postawy uczniów naszej szkoły, angażujemy ich do różnych działań. Jednym z nich jest udział w akcji  sprzątania Grobu Napiórkowskich. Jest to akcja ,którą w naszej szkole pielęgnuje się i przeprowadza od wielu lat. Sprzątanie grobu stało się naszą szkolną tradycją.  Na miejscu zaopatrzeni w zmiotki i worki zajęliśmy się porządkowaniem terenu, oczyściłyśmy  grób z liści i gałęzi , powyrywałyśmy chwasty. Zapalone znicze zmotywowały młodych ludzi do chwili zadumy i refleksji oraz rozmów o minionych czasach.

Uczniowie biorący udział w akcji:

Gabrysia Ziółek,

Weronika Michalak,

Natalia Górniak,

Karolina Siwiec

Opiekun – Małgorzata Węglińska.

opr.: Małgorzata Węglińska


UROCZYSTE ŚLUBOWANIE  UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ.

Uczniowie klasy pierwszej  są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.

26 października 2017 roku o godzinie 9.00 w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie klasy pierwszej.

Świąteczny strój galowy uczniów, dekoracja sali, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najbardziej uroczyście. Uczniowie klasy trzeciej i przewodnicząca SU przywitali wszystkich zebranych, a szczególnie pierwszoklasistów. Wyjątkowym gościem podczas uroczystości była Dobra Wróżka z dalekiej krainy. Niestety pojawiła się także nieproszona Zła Wróżka i wypowiedziała tajemnicze zaklęcie zaczarowując wszystkie pierwszaki w leniwe dzieci. W takiej sytuacji uroczystość postanowiono odwołać, lecz Dobra Wróżka znalazła radę na złe zaklęcie. Zaprosiła dzieci w podróż do Czterech Krain: Pracy, Muzyki, Mądrości i Miłości. Z każdej krainy dzieci musiały przynieść dar. Nie bojąc się trudów podróży dzieci wyruszyły na spotkanie z przygodą. Wspierani przez wychowawczynie Beatę Igras nie dali się zastraszyć Złej Wróżce.

Czytaj więcej: UROCZYSTE ŚLUBOWANIE  UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ.

LEKCJA KULTUROWA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W RAMACH PROJEKTU „UCZNIOWIE DLA UCZNIÓW”

W ostatnich dniach października wraz z panią Izabelą Dobrowolską oraz Natalią Iwaniec zorganizowaliśmy nietypową lekcję języka angielskiego. Była to lekcja kulturowa o Halloween, jednym z najpopularniejszych świat obchodzonych w krajach anglojęzycznych.

Dla nas było to ciekawe doświadczenie, ponieważ po raz pierwszy mogliśmy się wcielić w rolę nauczyciela. Zaproszeni byli uczniowie klasy pierwszej.  Na początku przedstawiliśmy młodszym kolegom przygotowaną przez nas prezentację. Razem graliśmy w interaktywne gry językowe, które poszerzyły ich zakres słownictwa, śpiewaliśmy angielskie piosenki, młodsi uczniowie rozwiązywali przygotowane przez nas zagadki i zadania. Po wykonaniu zadań i nauki słówek przyszedł czas na zabawę. Były to tradycyjne zabawy z jabłkami znane jako Apple Bobbing. Ponieważ my nie obchodzimy tego święta, warto było poznać, jak obchodzą Halloween dzieci w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Lekcja przebiegała w miłej atmosferze, integrowaliśmy się oraz wspólnie uczyliśmy się języka angielskiego. Było to ciekawe doświadczenie. Z pewnością będziemy chcieli je powtórzyć.

Uczniowie klasy 5Kibicowaliśmy na Arenie Lublin

W sobotnie popołudnie 21 października 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzu wzięli udział w wyjeździe na III ligowy mecz piłki nożnej: Motor Lublin-Chełm Chełmianka. Mecz został rozegrany na Arenie Lublin. Wyjazd zorganizowała Pani Beata Mirosław – nauczyciel wychowania fizycznego. Celem wyjazdu było kształtowanie właściwej postawy kibica sportowego, propagowanie aktywnych, ciekawych, pozytywnych i wartościowych form spędzania wolnego czasu, zdrowej rywalizacji i zdrowego stylu życia oraz bezpieczeństwa na imprezach masowych.

Przed meczem jako pierwsi oglądaliśmy rozgrzewkę piłkarzy, m.in. elementy piłki nożnej, których uczyliśmy się na lekcjach wychowania fizycznego. Dla zabawy i podniesienia emocji typowaliśmy wynik meczu. Jednak po raz kolejny piłka nożna okazała się nieprzewidywalna. Nikt z nas nie wytypował poprawnie wyniku meczu.

Czytaj więcej: Kibicowaliśmy na Arenie Lublin