Pamiętajmy, że: „Droga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi, przed każdym zwykłym człowiekiem.” /Paulo Coelho/

Uczniowie klasy siódmej Szkoły Podstawowej w Krzu po raz pierwszy zmierzyli się z próbnym egzaminem ósmoklasisty. Odświętnie ubrani i nieco zestresowani przystąpili do rozwiązywania przygotowanych arkuszy z pytaniami.

11 maja,  pisali test z języka polskiego; trwał on 120 minut, a ponieważ był pierwszym z serii egzaminów dostarczył uczniom dużą dawkę silnych emocji. Tego dnia, po południu spotkaliśmy się na wspólnej pizzy, aby odreagować i przygotować psychikę na kolejną dawkę stresów, które czekały uczniów podczas rozwiązywania kolejnych arkuszy. Najedzeni udaliśmy się na wspólny spacer, po historycznych zakątkach Bełżyc, aby łącząc przyjemne z pożytecznym w pełni się zrelaksować.

9 maja świętowaliśmy w szkole Dzień Europy. Z tej okazji uczniowie, pod kierunkiem pani Natalii Ivanets oraz pani Izabeli Dobrowolskiej przygotowali akademię, dzięki której dowiedzieliśmy się wielu informacji oraz ciekawostek na temat Unii Europejskiej oraz należących do niej krajów. Uczniowie, ubrani charakterystycznie dla danego kraju zaprezentowali również powitania w różnych językach europejskich. Na koniec zorganizowano quiz tematyczny, którego uczestnicy (przedstawiciele poszczególnych klas) zostali nagrodzeni upominkami.

opr.: Izabela Dobrowolska

8 maja 2018 r. w  Miejskim Domu Kultury  w Bełżycach odbył się 37  Konkurs Recytatorski. Wzięły w nim udział uczennice naszej szkoły: Julia Winiarska (kl. IV), Weronika Michalak (kl. V) oraz Magdalena Skraińska ( kl. VI) prezentując lirykę patriotyczną i filozoficzną.

Uczestniczkom serdecznie gratulujemy.

opr.: Monika Zielińska

 ...Nauczmy się na pamięć tego kraju,

litera po literze, dzień po dniu,

co oczy po horyzont ogarniają,

co zdarzyć się nam może tylko tu,

w złocistym lipcu czy zielonym maju,

od wschodu słońca aż po nocy cień,

nauczmy się na pamięć tego kraju,

jednego w całym świecie jak własny dzień…

                                                                         Z. Stawecki

27 kwietnia 2018 roku na boisku „ORLIK” w Bełżycach zostały zorganizowane zawody sportowe w piłce nożnej chłopców. Były to eliminacje gminne. Zawody rozegrano systemem „każdy z każdym”. W zawodach wzięły udział reprezentacje z poszczególnych szkół. I tak:

I miejsce zajęła SP nr 1 w Bełżycach

II miejsce zajęła SP w Wierzchowiskach

III miejsce zajęła SP w Krzu

26.04.2018r. w naszej szkole odbył się Wiosenny Konkurs Recytatorski, którego organizatorkami były panie: Magdalena Nowak oraz Monika Zielińska. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień twórczych, doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci.  
Do rywalizacji na najciekawszą interpretację wiersza stanęły dzieci podzielone na dwie grupy wiekowe.
I grupa: oddział przedszkolny i klasy I -III
II grupa: klasy IV - VII.
Recytatorzy przedstawili jeden dowolnie wybrany utwór o tematyce dotyczącej wiosny.  Szczególnie recytacje najmłodszych uczestników zasługiwały na najwyższą pochwałę i były nagradzone gromkim uznaniem jury.  Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów.

Dzień Ziemi obchodzony na całym świecie 22 kwietnia to najlepszy dzień na popularyzację idei ochrony przyrody i dobrych postaw ekologicznych zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Tegorocznym hasłem kampanii Dnia Ziemi jest walka z zanieczyszczeniem planety plastikowymi odpadami (A World without Plastic Pollution). Nasza szkoła również przyłączyła się do akcji. Uczniowie klas V-VI wraz z p. Małgorzatą Rosińską – Adamiec przygotowali inscenizację pt. „ Zielony Kapturek – bajka z ekomorałem”, w której szczególną uwagę zwróciliśmy na podniesienie świadomości ekologicznej poprzez zbieranie śmieci, segregację odpadów oraz recykling. Następnie odbył się międzyklasowy konkurs na „Eko – Zwierzaka”  do wykonania, którego należało użyć wyłącznie materiałów ekologicznych lub surowców wtórnych. Wszystkie klasy otrzymały nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

opr.: Małgorzata Rosińska-Adamiec
21 kwietnia, o godz. 9.00, na Rynku w Bełżycach uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielkami: panią Grażyną Mucą, Małgorzatą Węglińską i Moniką Zielińską rozpoczęli 6 Rajd im. majora „Zapory”. 19- kilometrowa trasa prowadziła przez wieś Czółna, gdzie w lipcu 1944 „Zaporczycy” zetknęli się po raz pierwszy z Armią Czerwoną i nieomalże cudem uniknęli rozbrojenia i internowania, Niedrzwicę Dużą, gdzie dowódcą placówki podlegającej „Zaporze” był por. Szczepan Żelazny ps. „Żaba”, aż do Niedrzwicy Kościelnej. Na uczestników czekały liczne atrakcje: poczęstunek przy suto zastawionych stołach w Czółnach, piknik wojskowo-historyczny w Niedrzwicy Dużej, ognisko, koncerty lokalnych orkiestr, stoiska promocyjne komandosów z JWK Lubliniec oraz 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, diorama historyczna w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych, a także konkurs wiedzy historycznej.

Serdecznie podziękowanie kierujemy do pani Beaty Igras, która wspierała nas prywatnym środkiem lokomocji.

opr: Monika Zielińska

Przedmiotem konkursu były ozdoby wielkanocne– przestrzenne, wykonane własnoręcznie z papierowej wikliny i zdobione różnymi materiałami pochodzenia roślinnego, wykonanymi z papieru, bibuły, krepiny, sznurka, nici, kolorowych piórek, wstążek itp. Obecnie papier stał się najczęściej wykorzystywanym materiałem przez recyklingowych artystów jako surowiec wtórny. Papierowa wiklina to modna technika tworzenia wszelkiego rodzaju ozdób. Toteż taką techniką uczestnicy konkursu stworzyli przepiękne , świąteczne ozdoby wielkanocne. 

Jury brało pod uwagę zgodność z regulaminem konkursu, estetykę wykonania, pomysłowość, oryginalność, odpowiedni dobór materiałów i elementów zdobniczych (w większości wykonanych własnoręcznie). Uczestnicy dostarczyli 12 prac wykonanych samodzielnie lub rodzinnie. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 20 kwietnia.

Dwoje uczniów z Oddziału Przedszkolnego w Krzu, jak co roku wzięło udział w kolejnym przeglądzie wokalnym pt. ,,Przyroda w piosence”, który odbył się 19.04.2018r. w MDK w Bełżycach. Organizatorem owego przedsięwzięcia było Samorządowe Przedszkole im. Janusza Korczaka w Bełżycach, zaś honorowy patronat objął Burmistrz Bełżyc- P. Ryszard Góra. W tym roku nasze przedszkole reprezentowali: Michalinka Czępińska i Miłosz Ścibior. Uczniowie zaśpiewali piosenkę ,,Żabi koncert” do podkładu instrumentalnego.

17 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach odbył się uroczysty finał konkursu plastycznego organizowanego przez Szkołę Specjalną w Matczynie.  

W tej edycji konkursu uczestnicy powrócili do jednej z bajek Ch. H. Andersena, jednakże w nowej odsłonie. Tegoroczny tytuł konkursu brzmiał: ,,Brzydkie kaczątko -  dalsze losy''.

Imprezę otworzyła prezentacja multimedialna, przedstawiająca 10 - letnią historię konkursu, której towarzyszyło wiele wspomnień i emocji.

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie.

Co roku ogłaszane jest nowe hasło roku oraz temat przewodni Światowego Dnia Zdrowia.

Rok 2018 – to „Zdrowie dla wszystkich” - Powszechna opieka zdrowotna: wszędzie dla każdego.

Dzień ten był także okazją do globalnych i lokalnych dyskusji na temat sposobów osiągnięcia zdrowia dla wszystkich.

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie ogłosił  VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” . Konkurs miał na celu promowanie wśród dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą  i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzanie wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym. Uczniowie naszej szkoły zainteresowali się tematyką konkursu i chętnie do niego przystąpili. Wśród prac zostały wybrane dwie najbardziej twórcze wykonane przez Paulinę Rudzką uczennicę kl. V oraz Magdalenę Skraińską uczennicę kl. VI. Prace konkursowe zostały przekazane kierownikowi Placówki Terenowej KRUS w Bełżycach.

Opr. Małgorzata Rosińska-Adamiec

W marcu został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczno-czytelniczy pt. „Mój ulubiony bohater literacki” zorganizowany przez bibliotekę szkolną. Celem konkursu było promowanie czytelnictwa i talentów plastycznych uczniów. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu indywidualnej pracy plastycznej dowolną techniką, której głównym elementem była postać (człowiek, zwierzę, stworzenie itp.) z literatury (bajki, legendy, wiersza itp.). Uczniowie do wykonania swoich prac wykorzystali różne materiały: plastelinę, zasuszone rośliny, gazety, farby, kredki itp. Trudno wśród prac było wybrać te najlepsze, dlatego wszyscy uczestnicy konkursu zostali wyróżnieni i otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. W konkursie wzięły udział następujące uczennice: Jagoda Ziółek, Iga Górniak, Natalia Wideńska, Paulina Rudzka, Gabriela Ziółek, Weronika Michalak, Magdalena Skraińska, Kamila Tależyńska. Wszystkim serdecznie dziękuję i gratuluję.

Organizator konkursu: Małgorzata Rosińska-Adamiec

   
© ALLROUNDER