Mała Liga Matematyczna

W  czerwcu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Mała Liga Matematyczna”. Brało w nim udział dwudziestu pięciu uczniów z klas I- III. Wszyscy dzielnie zmagali się z zadaniami o wyższym stopniu trudności. Składamy uczestnikom wyrazy uznania.

Laureaci konkursu to :

I miejsce:

– Franciszek Czępiński kl. I 

– Milena Karabelska  kl. II

- Michał Borowski – kl. III

II miejsce:

–  Natalia Besztak kl. I 

–  Iza Maciąg kl. II

– Wiktoria Janoszczyk kl. III

III miejsce:

–  Zofia Plewik kl. I 

- Wiktora Leonhard kl. II

– Aleksandra Michalak kl. III

GRATULUJEMY!!!

Zapraszamy do udziału w konkursie „Mała Liga Matematyczna” w przyszłym  w roku szkolnym 2023/2024.

Organizatorzy: Kamila Polaszek

II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny ,,Mistrz Matematyki”

 

 

05 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu został zorganizowany II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III Szkól Podstawowych z Gminy Bełżyce. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych  i umiejętności samodzielnej pracy uczniów, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, wyzwalanie twórczej aktywności i wyszukiwanie talentów matematycznych.

Młodzi matematycy – reprezentanci szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Bełżycach, Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Królowej Jadwigi w Bełżycach, Szkoły Podstawowej w Babinie, Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu przez 60 minut  zmagali się z zadaniami matematycznymi, które skonstruowane zostały w oparciu  o zakres treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I – III szkoły podstawowej, oraz zadania nietypowe, wykraczające poza zakres programu.

Zadania konkursowe obejmowały zagadnienia z arytmetyki, geometrii i logiki.  To był bardzo emocjonujący czas dla uczestników i oczekujących na nich nauczycieli. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z opiekunów szkolnych drużyn.

Następnie odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: ,,Mistrzem Matematyki Klas III Szkół Podstawowych Gminy Bełżyce 2023 ” została Maja Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Bełżycach - opiekun p. Agata Ćwiklińska

,,Wicemistrzami Matematyki Klas III Szkół Podstawowych Gminy Bełżyce 2023’’ zostali: Nikodem Kokowicz - opiekun p. Anna Bogusz ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Bełżycach i Kacper Więckowski - opiekun p. Joanna Jośko ze Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Królowej Jadwigi w Bełżycach.

Nagrody wręczali: p. Burmistrz Ireneusza Łucka i dyrektor Jolanta Kucaba

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Bełżyc p. Ireneusza Łucki .

   


Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!

Wycieczka na Majdanek

31.05 klasa VII i VIII udała się na wycieczkę do Państwowego Muzeum na Majdanku. Celem naszego wyjazdu było przybliżenie losów ludzi więzionych w obozach koncentracyjnych, pogłębienie wiedzy historycznej  o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej. Mieliśmy okazję zobaczyć baraki, komory gazowe, krematorium, wieże, łaźnie, magazyny. W jednym z budynków utworzona została multimedialna wystawa „Więźniowie Majdanka” przywołująca pamięć o ofiarach tego miejsca. Oficjalnie zginęło tu prawie 80 tysięcy ludzi. Zwiedzanie zakończyliśmy przy Mauzoleum-Pomniku Walki i Pamięci zabezpieczającym kopiec z prochami ofiar. Na jego kopule widnieje napis ‘’Los nasz dla Was przestrogą’’.

Dzień Dziecka

 

Dnia 1 czerwca obchodziliśmy w Polsce Dzień Dziecka. Janusz Korczak powiedział, że "gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat". W naszej szkole tego dnia było wiele radości. Tego bowiem dnia odbył się długo wyczekiwany przez wszystkich piknik z okazji Dnia Dziecka. Dzieci miały okazję skorzystać z licznych atrakcji, takich jak: dmuchany zamek, na których trwała nieustanna zabawa, malowanie twarzy, zdjęcia w fotobudce, puszczanie baniek mydlanych, darmowy popcorn i ognisko z pieczeniem kiełbasek. Uczniowie mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych. Różne atrakcje zapewniła też Ochotnicza Straż Pożarna z Kolonii Chmielnik, która przyjechała wozami strażackimi.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Sekretarz Joanna Kaznowska. Pani sekretarz razem z Panią Dyrektor złożyły dzieciom życzenia i rozdały dzieciom cukierki.

Swoje podziękowania kierujemy do Koła Gospodyń Wiejskich w Krzu "w Kratkę", Pani Justynie Żywiec - radnej rady miejskiej w Bełżycach za sponsorowanie zamku dmuchanego i popcornu. Dziękujemy również radzie Rodziców za zakupienie lizaków i cukierków.

 

 

 

Turniej Pilki Nożnej

 

W dniu 28 maja reprezentacja naszej szkoły pod opieką nauczyciela wf w składzie: Jan Plewik, Miłosz Ścibior, Michał Kozak, Filip Nastaj i Maja Tokarzewska brała udział w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej drużyn mieszanych klas IV-VI.

Zawody rozgrywane były w ramach III Pikniku Rodzinnego w SP nr2 w Bełżycach. Nasi uczniowie zajęli III miejsce, w drodze do tego sukcesu pokonali SP Matczyn, SP Babin i SP nr2 Bełżyce.

Zawody rozgrywane były w miłej i przyjaznej atmosferze.

Gratulujemy sukcesu.

II Gminny Konkurs Biologiczny

 

 

Uczniowie klas VII-VIII zostali zaproszeni do udziału w Gminnym Konkursie Biologicznym "Anatomia i fizjologia człowieka", organizowanym przez Szkołę Podstawową w Matczynie. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym uczniowie mieli za zadanie uzyskać jak największą ilość punktów z testu wiedzy ogólnej z anatomii i fizjologii człowieka. Spośród wszystkich uczniów biorących udział w konkursie: Iga Górniak kl. VII oraz Małgorzata Gładysz kl. VIII uzyskały najwyższą liczbę punktów i przeszły do drugiego etapu konkursu. Tu zadaniem było wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu nt. "Skóra-powłoka organizmu". Prace zostały przekazane organizatorowi, a my z niecierpliwością czekamy na wyniki konkursu.

„POMAGAJ INNYM, PAMIĘTAJ: KREW RATUJE ŻYCIE”

 

18.05.2023 r. w Szkole Podstawowej w Krzu odbyła się lekcja poświęcona historii PCK, krwiodawstwu i krwiolecznictwu.

Celem spotkania było krzewienie idei Czerwonego Krzyża poprzez poznanie jego historii, założeń i ideałów, zgłębienie wiedzy na temat Polskiego Czerwonego Krzyża, poruszono również problematykę krwiodawstwa i krwiolecznictwa m.in. poprzez rozbudzenie świadomości dotyczącej zasobów krwi w Polsce oraz propagowano honorowe krwiodawstwo.

Podczas lekcji uczniowie klasy ósmej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach: Piotr Jakubowski oraz Łucja Bartoszcze zaprezentowali informacje dotyczące powstania i funkcjonowania PCK, budowy i funkcji krwi z punktu widzenia biologii i medycyny, przekazali, jakie należy spełnić warunki aby zostać dawcą krwi lub szpiku. Został też przeprowadzony konkurs zdobytej wiedzy (w formie on-line) wśród uczniów klasy ósmej, którzy byli głównymi adresatami imprezy. Zwycięzcami w konkursie zostali:

 I miejsce: Julia  Żelechowska

II miejsce: Michalina Kutyła

III miejsce: Wiktor Tokarzewski

Nagrody w konkursie zostały pozyskane dzięki współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża realizującym projekt Narodowego Instytutu Wolności (…) NOWEFIO na lata 2021-2030.

Zachęcamy wszystkich, którzy mogą, aby zostali dawcami krwi i oddawali ją regularnie w celu ratowania ludzkiego życia.

PAMIĘTAJMY- krwi nie można wyprodukować, krwią należy się dzielić!

„Oddawać własną krew dobrowolnie i bezinteresownie,

To gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej.

To dar życia…Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich,

Będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata…”

Jan Paweł II

 

Renata Krasula

Wycieczka do Lublina

 

 

18 maja uczniowie kl. IV - VII wybrali się na wycieczkę szkolna do Lublina, której głównym celem było obejrzenie spektaklu musicalowo - cyrkowego pt. "Nana na nana". Przedstawienie odbyło się w Sali Widowiskowej Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. “Nana na nana" to musicalowo - cyrkowy spektakl, który powstał z inicjatywy ACKiM UMCS Chatka Żaka we współpracy z Fundacją Sztukmistrze. W 60 - minutowym widowisku, wykonanym przez ośmioosobowy zespół  młodych twórców związanych z Lublinem mogliśmy obejrzeć techniki cyrku współczesnego przeplatane nowoczesnym tańcem, muzyką wykonywaną na żywo i teatrem muzycznym. Dziękujemy organizatorowi p. Rafałowi Woźniakowi za zaproszenie i możliwość obejrzenia widowiska.  

232. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

            Dnia 28 kwietnia nasi uczniowie uczestniczyli w uroczystości poświęconej 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Został zaśpiewany hymn państwowy, a następnie uczniowie z klas 1-3 zaprezentowali wiersze i pieśni patriotyczne upamiętniające to ważne dla naszego kraju wydarzenie.

Akademia przygotowana przez uczniów pod kierunkiem p. Beaty Igras i p. Kamili Polaszek była wspaniałą okazją do pielęgnowania patriotyzmu oraz cenną lekcją historii.

 

 

Sprzątanie Gminy z ZOOKiem

W dniach 20-21 kwietna uczniowie klas I-VIII wzięli udział w akcji sprzątania miejscowości Kierz w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 2023. Całe przedsięwzięcie odbyło się przy współpracy z Zakładem Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w Bełżycach.  Uczniom poszczególnych klas wraz z opiekunami zostały przydzielone regiony  do posprzątania i zebrania śmieci. Każda z klas została wyposażona w niezbędne do akcji sprzątania: rękawiczki ochronne, worki do segregacji odpadów oraz kamizelki odblaskowe. Zebraliśmy łącznie 16 worków zanieczyszczeń. Dziękujemy wszystkim biorącym udział w akcji za  zaangażowanie i ciężką pracę w dbaniu o czystość naszej planety. 

 
 

Centrum Spotkania Kultur - wycieczka klas I - III

Dnia 21 kwietnia 2023 roku  uczniowie klas I-III wybrali się  do Centrum Kultury w Lublinie  na spektakl teatralny „Pippi Langstrump". Celem wycieczki było między innymi rozbudzanie zainteresowania kulturą oraz wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji. Dzieci przypomniały sobie zasady bezpiecznego podróżowania autokarem oraz poznały zasady prawidłowego zachowania się w teatrze. Po dotarciu na miejsce uczniowie z wielką niecierpliwością czekały na rozpoczęcie spektaklu. Sztuka była bardzo dynamiczna i zabawna, a perypetie tytułowej Pippi wszystkim dzieciom niezwykle się spodobały. Uczniowie zachowywali się w teatrze zgodnie z zasadami „tabliczki dobrego ułożenia”, jak to mawiała Pippi. Drugą częścią wyjazdu była wizyta w Strefie Wysokich Lotów. Na dzieci czekało tam wiele ciekawych atrakcji, które pozwoliły doskonalić sprawność fizyczną uczniów, ale także stanowiły doskonałą okazję do rozładowania dziecięcej energii i radosnej zabawy. Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem dzieci czuwały: p.Kamila Polaszek i p. Beata Igras.

Misterium Wielkanocne

 

Wielkanoc uznawana jest za najważniejsze chrześcijańskie święto, podczas którego obchodzi się wspomnienie misterium paschalnego Jezusa Chrystusa.

Z tej  okazji w naszej szkole odbyło się Misterium paschalne”, czyli inscenizacja ostatnich, bardzo ważnych dni w życiu Chrystusa, jego męki i zmartwychwstania.   Przedstawienie skłoniło oglądających do zastanowienia się nad sensem życia człowieka. Wymownej całości dopełniły wzruszające pieśni. Występy uczniów wprowadziły wszystkich w atmosferę  oczekiwania na święta Wielkanocne.

 Na zakończenie Samorząd Uczniowski złożył nauczycielom, pracownikom szkoły oraz koleżankom i kolegom życzenia – radosnych spokojnych świąt, aby Zmartwychwstały Chrystus udzielił Nam wszystkim potrzebnych łask.

 

Turniej piłki nożnej

W dniu 21 kwietnia na stadionie miejskim w Bełżycach odbył się gminny turniej piłki nożnej chłopców. Reprezentacja naszej szkoły  zajęła trzecie miejsce. Poziom zawodów był bardzo wyrównany i przebiegał w przyjaznej atmosferze.

Skład naszej reprezentacji:

Jan Plewik,  Filip Nastaj, Jakub Gładysz,

 Miłosz Ścibior, Dawid Borowski,

Hubert Kąkul,  Kacper Dziak.