W dniu 25 stycznia, korzystając  z resztki pozostałego śniegu,  lekcja wychowania fizycznego uczniów klasy czwartej i piątej rozpoczęła się spacerem po świeżym powietrzu. Następnie uczniowie w czasie gier i zabaw lepili  śniegowe bałwany oraz rzucali  śnieżkami do celu. Wszystkim zajęcia bardzo się podobały i sprawiły wiele radości.  

„Ekologiczna ozdoba choinkowa” to konkurs plastyczny ogłoszony w duchu ekologii dla uczniów z oddziału przedszkolnego, zerówki i klas I-III. Polegał on na wykonaniu niepowtarzalnej ozdoby choinkowej. Uczestnicy konkursu zastosowali

w swoich pracach różne techniki i materiały, tym samym pokazując jak szeroko może być rozumiana ekologia. Niektórzy w swoich pracach postawili na surowce naturalne używając do ich wykonania papieru, szyszek, żołędzi itp. Inni postawili na surowce wtórne, takie jak butelki plastikowe, nadając przedmiotom niepotrzebnym drugie życie, rozpowszechniając jedną z form ekologii jaką jest recykling.

Zima to trudny czas dla ptaków. Wiele z nich ginie z głodu i wycieńczenia. Dlatego też uczniowie klasy I na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej rozmawiali o ptakach zimujących w Polsce, a także o niesieniu im pomocy. Do akcji zaangażowali się rodzice, którzy wraz ze swoimi dziećmi wykonali karmniki. Zostały one zawieszone na drzewach w przyszkolnym ogródku.

Uczniowie z wielką radością obserwują ptaki, które często przylatują z wizytą do karmników i dokarmiają je odpowiednimi pokarmami zbliżonymi do naturalnych. Jest to idealna okazja do kształtowania u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości, systematyczności, a także wrażliwości na los zwierząt. Aby zachęcić i zainspirować innych do niesienia pomocy ptakom, uczniowie wykonali wspólnie gazetkę ścienną, która przypomina, jakie ptaki można zaobserwować zimą, czym je karmić i jak wykonać karmnik.  

Człowiek od małego uczy się przez doświadczenie, a to co wyzwala w nim emocje jest szybciej zapamiętywane. W ostatni piątek dzieci z klasy II i III wzięły udział w lekcji matematyki zorganizowanej w oparciu o klocki Lego. Uczniowie przypomnieli sobie czym jest oś symetrii, lustrzane odbicie, figury symetryczne. Wykorzystując klocki Lego tworzyli symetryczne obrazki. Za pomocą budowli z klocków Lego, ćwiczyli pamięć odtwarzając pokazany przez nauczyciela kształt budowli. Dzieciom z klasy III udało się wdrożyć w praktykę omawiany ostatnio temat: "Obwody figur płaskich”. Uczniowie budowali z klocków figury, a następnie liczyli obwody zbudowanych figur. Na koniec dzieci rozwijały kreatywność poprzez budowanie według własnego pomysłu. Powstały przepiękne prace. Dzieci same zauważyły, że matematyka jest ciekawa i wcale nie taka trudna.

           

Na przełomie grudnia i  stycznia nauczyciele naszej  szkoły zorganizowali konkurs plastyczny połączony z wiedzą teoretyczną. Udział wzięli uczniowie kl. 4-8, którzy wykonali prace plastyczne (techniką dowolną) oraz napisali test sprawdzający ich wiedzę z ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Temat konkursu brzmiał  „ JESTEM BEZPIECZNY”. Wykonane prace oraz wiedza uczniów były na wysokim poziomie. Komisja konkursowa  składająca się z nauczycieli naszej szkoły i przedstawiciela Komendy Policji w Bełżycach przyznała równorzędne trzecie miejsce:  Idze Górniak kl VI, Alanowi Rosińskiemu kl. V; równorzędne drugie miejsce dla Juli Żelechowskiej kl VII i Jagodzie Ziółek kl. VI. Zwyciężczynią konkursu została uczennica kl. VIII Julia Winiarska. Dyrektor szkoły wręczył uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy i nagrody. Organizatorzy konkursu Beata Igras i Ireneusz Szwajgier dziękują uczniom za udział w konkursie.

W naszej szkole została zorganizowana zbiórka karmy dla bezdomnych psów i kotów. Wzięli w niej udział uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły przynosząc suchą i mokrą karmę dla potrzebujących zwierząt. Zebrane dary zostały przekazane podopiecznym ze schroniska, które współpracuje z Urzędem Miejskim w Bełżycach. Serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji i okazane serce.  

W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Dlatego też 18 stycznia  2022 r. uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w spotkaniu z policjantem zorganizowanym przez Pana Ireneusza Szwajgra i Panią Beatę Igras , a prowadzonych przez przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Bełżycach – Pana Adama Pietrasa.

Główny cel jaki przyświecał temu spotkaniu to kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa oraz przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach. Zostały wyświetlone trzy filmy edukacyjne na temat bezpieczeństwa.

Tradycyjnie, jak co roku w naszej szkole odbyła się wspaniała uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W tym roku ze względu na trwającą pandemię obchody tego wyjątkowego dnia przybrały nieco inną formę. Dziadkowie nie mogli przybyć do szkoły, by obejrzeć występ ukochanych wnuków, dzieci przygotowały więc niespodziankę w postaci nagranego filmu.

Mamy nadzieję, że żywiołowy program artystyczny, na który złożyły się wzruszające wiersze, piosenki i pokazy taneczne wykonane przez dzieci z przedszkola, zerówki i klas 1 – 3, umili ten dzień. W ten sposób, dzieci chciały wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoje uczucia oraz podziękować za trud włożony w ich wychowanie. My jako grono pedagogiczne dołączamy się do życzeń.

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=yBtav_NgqM4

 

6 stycznia 2022 roku w Bełżycach obchodziliśmy święto Trzech Króli. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej z udziałem trzech króli w kościele pod wezwaniem Nawrócenia Świętego Pawła w Bełżycach. Powóz konny z Mędrcami oraz kolędujący w orszaku wyruszyli spod świątyni i ulicami miasta przemaszerowali do parku miejskiego.
 
W parku miejskim przybyłych Monarchów przywitała Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach Joanna Sidorowicz, Pan Burmistrz Bełżyc Ireneusz Łucka, Proboszcz bełżyckiej parafii Janusz Zań, a Kacper, Melchior i Baltazar złożyli symboliczne dary: mirrę, kadzidło i złoto. Obecni byli także Sekretarz Gminy Pani Joanna Kaznowska, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Grzegorz Kamiński, a także Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Pani Anna Wójtowicz.

22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. W tym roku mija 159 lat od tego wydarzenia. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym  skierowanym przeciwko jednemu z zaborców – Cesarstwu Rosyjskiemu. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 tys. osób, skupionych w licznych oddziałach. Jednym z nich był Bronisław Ryx, jego historię opowiedział nam zaproszony gość Pan Robert Gostkowski, daleki jego krewny.  Ciekawostką, dla nas było to, że jedna z potyczek podczas powstania styczniowego była w Krzu. Pielęgnowanie pamięci o przeszłości tych, którzy walczyli i  oddawali życie jest naszym obowiązkiem. Serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawą  i pouczającą lekcję patriotyzmu i historii.