ZDALNE LEKCJE PLASTYKI - WIOSENNE INSPIRACJE

Na przełomie marca ,kwietnia i maja uczniowie kl.4-7 na zdalnych lekcjach plastyki wykonywali prace o tematyce wiosennej. Mieli możliwość rozwinąć umiejętności plastyczne, a także ekspresję twórczą poprzez zastosowanie różnych technik plastycznych. Prace są bardzo ciekawe, kreatywne, na wysokim poziomie. Zachęcam do obejrzenia galerii najciekawszych prac uczniów naszej szkoły.

Galeria prac

Majowe czytanie książek!

Które książki skradły mój czas?

​Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką może sobie zafundować człowiek, rzekła kiedyś Wisława Szymborska. Gdybym mogła rozwinąć myśl naszej noblistki, dodałabym, iż to nie tylko wspaniała zabawa, ale także pouczające doświadczenie mające wpływ na nasze życie oraz naszych najbliższych.

​Czytać książki można każdego dnia. Rano- tuż po przebudzeniu, pijąc pierwszą poranną kawę, przerwach między kolejnymi lekcjami, wtedy gdy odpoczywamy i jesteśmy zajęci. Książki są obecnie w moim życiu odkąd tylko sięgam pamięcią wstecz i pełnią bardzo ważną rolę, a ten tekst jest zachętą do wzajemnego dzielenia się refleksjami nad przeczytanymi dziełami.

Czytaj więcej: Majowe czytanie książek!

"MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA"

Palenie papierosów jest niebezpiecznym uzależnieniem, niosącym za sobą wiele negatywnych skutków. Sięgając po papierosa, nie zdajemy sobie sprawy, jak szybko możemy wpaść w nałóg. Niewinne branie papierosa, "puszczanie dymka" dla szpanu, mody czy towarzystwa, często kończy się tym, że człowiek staje się ofiarą nikotyny. Bez papierosa nie może żyć, funkcjonować, staje się nerwowy i niecierpliwy.

Czytaj więcej: "MŁODOŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA"

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego

Warszawa, 13 maja 2020 r.

Co ze szkołami do wakacji? 

Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek oświatowych, zajęcia specjalistyczne i wybrane formy kształcenia praktycznego

Od poniedziałku, 18 maja br. uruchamiamy kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywracamy również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach przywrócimy zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwimy realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

 

Czytaj więcej: Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji – uruchamiamy stopniowo pracę szkół, placówek...

Dzień Flagi Narodowej

Dzień Flagi

Flaga Polski jest z nami we wszystkich ważnych chwilach. Podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, w momentach wzruszeń i radości.Dzień Flagi, inaczej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.„Biało-czerwona” to tytuł zdalnego konkursu celem, którego była promocja Święta Flagi, które to przypada 2 maja , utrwalanie wizerunku flagi narodowej, popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

Bardzo dziękuję za udział i gratuluję pięknych prac.

Małgorzata Węglińska

Więcej zdjęć

Dzień ziemi 2020

Dziś  22 kwietnia 2020 r. Światowy Dzień Ziemi. Swoje święto obchodzi nasza planeta. Zróbcie coś dobrego dla Ziemi i dla nas samych, przecież jesteśmy jej częścią. Nasi uczniowie wykonali plakaty z tej okazji i zaapelowali do wszystkich o proekologiczne postawy wobec Matki Ziemi.  Uczniowie zachęcają: do dokładnej segregacji śmieci, ograniczania zużycia energii elektrycznej, wody, zamiast samochodu proponują wybrać rower, jak najczęściej korzystać z materiałów, które nadają się do recyklingu. Promują sprzątania świata, sadzenie drzew. Zwrócili również uwagę na problem źródeł energii, w tym technologie i innowacje związane z odnawialnymi źródłami energii (np. elektrownie wiatrowe, wodne, geotermalne itp.) oraz skutki wykorzystania technologii 5G. Dbajmy o naszą Ziemię!

Dziękuję uczniom za wykonanie wspaniałych prac: Jagodzie Z. kl. IV, Kacprowi B. kl. IV, Natalii W. kl. VI, Paulinie R. kl. VII oraz Natalii L. kl. VIII.
opr. M. Rosińska-Adamiec
 

Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość

Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole, z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci

Opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W myśl § 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.


Nauka zdalna oznacza, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele pozostają w domach i kontaktują się z uczniami oraz ich rodzicami za pomocą dziennika elektronicznego, strony internetowej szkoły oraz innych rekomendowanych prze MEN narzędzi, metod i form informatycznych. Zgodnie z §2. Ust.1:

 1) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:

 1. a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodreczniki.pl,
 2. b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
 3. c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
 4. d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela, np. Nowa Era na  portalu dlanauczyciela.pl zamieściła  specjalną sekcję NAUKA ZDALNA, w której sukcesywnie umieszczać będzie dodatkowe materiały, które nauczyciel może przesłać swoim uczniom np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego, maila lub wybranego komunikatora w mediach społecznościowych.

 

Czytaj więcej: Informacja dla nauczycieli, uczniów, ich rodziców o kształceniu na odległość

Jak zorganizować warunki do pracy poza szkołą.

Informacje dla rodziców dotyczące tego, jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

 

Jak wspierać dziecko w procesie nauki

1.Zadbaj o warunki nauki zgodne z higieną pracy umysłowej. 

Higiena pracy umysłowej, to nic innego jak zbiór zasad dotyczących prawidłowości funkcjonowania mózgu. 

Korzyści z nauki zgodnej z tymi zasadami:

 • Nauka jest łatwiejsza
 • Nauka jest mniej męcząca
 • Nauka nie zniechęca

2.Pomóż swojemu dziecku efektywnie się uczyć.

3.Porozmawiaj z dzieckiem o efektywnym zarządzaniu czasem.

4.Kształtuj motywację wewnętrzną swojego dziecka, a nie zewnętrzną.

Zasady nauki zgodnej z higieną pracy umysłowej:

 • Odpowiednia dieta
 • Sen (odpoczynek bierny)
 • Zajęcia ruchowe (odpoczynek aktywny)
 • Dobrze przewietrzone pomieszczenie do pracy
 • Przerwy w nauce (muzyka, ćwiczenia relaksacyjne, gimnastyka umysłu)

 

Czytaj więcej: Jak zorganizować warunki do pracy poza szkołą.