Wycieczka do "Zoom Natury" w Janowie Lubelskim

W dniu 16 czerwca 2021 roku 19 uczniów z klas I -III wraz z opiekunami panią B.Igras i R.Popiołek wzięło udział w jednodniowym wyjeździe edukacyjnym do Parku ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim.

   Park Rekreacyjny Zoom Natury to pierwsze w Polsce interaktywne centrum nauki oraz rekreacji dedykowane środowisku naturalnemu i ekologii. Wyjazd miał na celu prezentację różnych rodzajów, źródeł oraz sposobów wykorzystania energii, poznanie budowy elektrowni wodnej oraz mechanizmów działania elektrowni wiatrowych, uświadomienie uczniom korzyści płynących z pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł,  poznanie idei, metod i sposobów recyklingu, uświadomienie związków pomiędzy naturalnymi składnikami: środowiskiem, człowiekiem  i jego działalnością,  oraz zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i konieczności jego ochrony,  uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska, budzenie szacunku do przyrody,  kształtowanie zachowań proekologicznych.

To świetne miejsce na wypoczynek połączony z nauką. Na terenie Zoomu Natury architektura łączy się z ekologią i jest podporządkowana naturze..

Czytaj więcej: Wycieczka do "Zoom Natury" w Janowie Lubelskim

Ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej - 2020/2021

Uroczyście ślubujemy…”

Jedną z piękniejszych uroczystości odbywających się w naszej szkole jest przyjęcie najmłodszych w poczet uczniów. Ślubowanie i pasowanie na ucznia pierwszej klasy jest bardzo ważnym momentem w życiu dziecka, jak również w życiu każdego Rodzica. Niestety z uwagi na panującą sytuację pandemiczną, w tym roku szkolnym uroczystość w naszej szkole nieco opóźniła się i wyglądała inaczej niż zwykle. Nasi milusińscy zaprezentowali program artystyczny bez udziału Gości. Najważniejszą częścią uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów. Ceremonii pasowania dokonała Pani Dyrektor Jolanta Kucaba. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu. Na zakończenie uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Po uroczystości nasze pełnoprawne pierwszaki udały się do klasy na poczęstunek przygotowany przez Rodziców.
Naszym najmłodszym uczniom życzymy samych sukcesów i radości ze zdobywanej wiedzy. To był niezapomniany dzień.

Zobacz zdjęcia

Film z uroczystości

„Dumni z Polski”

„Dumni z Polski” to program edukacyjny, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości obywatelskiej wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie klasy 8 w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie 23 kwietnia brała udział w projekcie.  Podczas zajęć promowany był nowoczesny patriotyzm oraz postawy proobywatelskie. Uczniowie dowiedzieli się jak ważne jest budowanie szacunku do wartości, tj. równość, tolerancja czy troska o dobro wspólne. Na zajęciach rozmawiali o empatii, planowaniu kariery oraz zachęcamy do podejmowania działań pro bono.

Uczniowie po zajęciach byli bardzo zadowoleni i chętni do uczestniczenia w tego typu zajęciach w przyszłości.

Anna Pietrzak

„Przyjaciele klimatu”

W dniu 27 kwietnia 2021 w klasach VI,VII i VIII odbyły się zajęcia  „ Przyjaciele klimatu” w związku z obchodami Dnia Ziemi.  Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o materiał edukacyjny „Przyjaciele klimatu” udostępniony  przez Ministerstwo Klimatu  i Środowiska . Celem zajęć było    w przystępny sposób przedstawienie uczniom szkoły podstawowej kluczowych zagadnień związanych z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Uczniowie pozyskali wiedzę na temat  wzrostu efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych zachodzących pod jego wpływem.  Wspólnie opracowywaliśmy możliwe w naszym środowisku lokalnym działania mityngujące i adaptacyjne dotyczące zmian klimatu.

Agnieszka Fedorowicz

"Światowy Dzień Ziemi 2021"

 
Setki milionów ludzi na całym świecie 22 kwietnia świętuje Dzień Ziemi. Od ponad pięćdziesięciu lat w tym dniu przypomina się, jak niezwykle kruchy jest ekosystem planety, na której żyjemy. Uświadamia i nagłaśnia problemy związane ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody i mobilizuje do ekologicznych działań., np. segregacji śmieci, oszczędzania energii i wody. Co warto zrobić tego dnia? Posadźmy rośliny! Znajdźmy miejsce do zazielenienia albo ukwiecenia i zróbmy to, a później pamiętajmy o pielęgnowaniu naszej sadzonki. Uczniowie naszej szkoły z okazji Dnia Ziemi przygotowali plakaty zachęcające do wytwarzania energii poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł tj. energii geotermalnej, wiatru, wody, słońca, biomasy.
Zapraszamy do obejrzenia filmu edukacyjnego przygotowanego przez kanał EduKredka, który wyjaśnia znaczenie obchodów Światowego Dnia Ziemi oraz wskazuje sposoby troski o najbliższe środowisko naturalne i kształtuje postawy proekologiczne.
 
 
opracowanie: Małgorzata Rosińska-Adamiec
 

Rodzic pierwszym doradcą - szkolenie dla rodziców

Szanowni Państwo
Informuję, że Lubelski Kurator Oświaty zorganizował spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.

Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.
 
Link do szkolenia: Kliknij TU
 
 
List Lubelskiego Kuratora Oświaty