II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny ,,Mistrz Matematyki”

 

 

05 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu został zorganizowany II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III Szkól Podstawowych z Gminy Bełżyce. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych  i umiejętności samodzielnej pracy uczniów, promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki, wyzwalanie twórczej aktywności i wyszukiwanie talentów matematycznych.

Młodzi matematycy – reprezentanci szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Bełżycach, Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Królowej Jadwigi w Bełżycach, Szkoły Podstawowej w Babinie, Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu przez 60 minut  zmagali się z zadaniami matematycznymi, które skonstruowane zostały w oparciu  o zakres treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I – III szkoły podstawowej, oraz zadania nietypowe, wykraczające poza zakres programu.

Zadania konkursowe obejmowały zagadnienia z arytmetyki, geometrii i logiki.  To był bardzo emocjonujący czas dla uczestników i oczekujących na nich nauczycieli. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z opiekunów szkolnych drużyn.

Następnie odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: ,,Mistrzem Matematyki Klas III Szkół Podstawowych Gminy Bełżyce 2023 ” została Maja Dąbrowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Bełżycach - opiekun p. Agata Ćwiklińska

,,Wicemistrzami Matematyki Klas III Szkół Podstawowych Gminy Bełżyce 2023’’ zostali: Nikodem Kokowicz - opiekun p. Anna Bogusz ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Bełżycach i Kacper Więckowski - opiekun p. Joanna Jośko ze Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Królowej Jadwigi w Bełżycach.

Nagrody wręczali: p. Burmistrz Ireneusza Łucka i dyrektor Jolanta Kucaba

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Burmistrza Bełżyc p. Ireneusza Łucki .

   


Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!!!