Pędzi wielki wóz strażacki i syreny alarmują,

by do ognia się nie zbliżać – wszystkich ludzi informują.

Taki strażak to bohater – chociaż dym go szczypie w oczy,

ryzykuje życie stale, z ogniem walkę musi stoczyć.”

Dnia 5 maja 2022 roku przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Krzu uczestniczyły w wyjeździe do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Bełżycach. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie dzieci z zawodem strażaka, jego zadaniami, a także z wykorzystywanym w czasie akcji sprzętem. Spotkanie ze strażakami było też okazją do kształtowania u dzieci szacunku wobec osób wykonujących niebezpieczne, ale niezwykle potrzebne dla społeczeństwa zawody.

Dzięki życzliwości Panów Strażaków dzieci mogły z bliska obejrzeć samochody i sprzęt pożarniczy. Dowiedziały się o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy oraz jak ważny jest numer telefonu 998 i 112. Miały możliwość obserwacji zjazdu strażaków do akcji po metalowej rurze. Przekonały się jak cenna jest każda minuta, sprawność i szybkie działanie. Z dużym zainteresowaniem obejrzały strój strażaka do gaszenia pożaru. Wielką atrakcją dla wszystkich było wejście do wozu strażackiego i lanie wodą z węża strażackiego.

Drugim punktem wycieczki było zwiedzanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełżycach. Po obiektach oprowadzał nas Pan Andrzej Sulenta. Jednostka posiada własną Izbę Pożarnictwa, w której mieszczą się zbiory sprzętu oraz pamiątki związane z historią pożarnictwa na terenach Lubelszczyzny. Jej oficjalne otwarcie nastąpi 15 maja 2022 roku z okazji Gminnych obchodów Dnia Strażaka.

Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem ze strażakami, podczas którego nabyły cenną wiedzę, a niejedno z nich w przyszłości chciałoby wykonywać ten zawód.

Z okazji Dnia Strażaka życzymy wytrwałości w tej ciężkiej i niebezpiecznej służbie.
Niech Święty Florian, patron wszystkich strażaków pomaga Wam w służbie i strzeże w każdej sytuacji.
Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.

Beata Mirosław
wychowawczyni oddziału przedszkolnego

   
© ALLROUNDER