Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka, którego koordynatorem jest Urząd Miejski w Bełżycach przy współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Celem programu jest przekazanie uczniom wiedzy na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka. Spotkanie z młodzieżą kl. VII i kl. VIII odbyło się 28 lutego. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się: co to jest czerniak, jak kontrolować skórę oraz poznali metody skutecznej profilaktyki. W trakcie spotkania zostały wykorzystane filmy edukacyjne, prezentacje, ulotki, plakaty, zdjęcia, indywidualne karty pracy ucznia. Materiały informacyjne na temat czerniaka są dostępne pod linkiem:

https://onkosys-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/michal_siwik_teams_pib-nio_pl/EiKKxdci0CNNlfuxvPiLYdgBQz3A0fE0KKAq_MQsdLWVHw?e=ch28NO

Pamiętajmy! Znajomość cech charakterystycznych czerniaka i regularna obserwacja znamion może pomóc we wczesnym wykryciu podejrzanych zmian, a tym samym dać szansę na całkowite wyleczenie.