159 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

22 stycznia 1863 roku wybuchło Powstanie Styczniowe. W tym roku mija 159 lat od tego wydarzenia. Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym  skierowanym przeciwko jednemu z zaborców – Cesarstwu Rosyjskiemu. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 tys. osób, skupionych w licznych oddziałach. Jednym z nich był Bronisław Ryx, jego historię opowiedział nam zaproszony gość Pan Robert Gostkowski, daleki jego krewny.  Ciekawostką, dla nas było to, że jedna z potyczek podczas powstania styczniowego była w Krzu. Pielęgnowanie pamięci o przeszłości tych, którzy walczyli i  oddawali życie jest naszym obowiązkiem. Serdecznie dziękujemy za bardzo ciekawą  i pouczającą lekcję patriotyzmu i historii.