"Lekturki spod chmurki”

Uczniowie klas I-III przystąpiły do Międzynarodowego projektu edukacyjnego CZYTAM Z KLASĄ "Lekturki spod chmurki” wspierającego rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

Cele :

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
  • integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych,
  • wzmacnianie więzi ze środowiskiem przyrodniczym - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

Realizacja projektu w roku szkolnym 2021/2022

Innowacja pedagogiczna odbywać się będzie od 1 października 2021r. do 31 maja 2022r. podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

 Projekt składa się z trzech MODUŁÓW:

I MODUŁ od 01.10.2021r. do 31.12.2021r.

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

II MODUŁ od 01.01.2022r. do 31.03.2022r.

NAUKOWY ZAWRÓT GŁOWY

III MODUŁ od 01.04.2022r. do 31.05.2022r.

NA RATUNEK