Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu są już pełnoprawnymi uczniami.

11 października bieżącego roku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.

To był wyjątkowy dzień. 

Uroczystość prowadzili uczniowie klasy IV – Michalina Czępińska i Miłosz Ścibior. Powitali oni zaproszonych gości: Przewodniczącą Rady Rodziców p. Agnieszkę Ziółek, Dyrektora Szkoły Ryszarda Biernackiego, nauczycieli, przedstawicieli uczniów i rodziców, a szczególnie uczniów klasy I.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być pilnymi i wzorowymi  uczniami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom  i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Ryszard Biernacki dokonał symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krzu " i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów.

Zanim jednak kandydaci na uczniów zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi,  w pięknych galowych strojach, bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy, układanie sylab w wyrazy, odszukanie prawidłowych wyników  oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań.

W tej wyjątkowej chwili pan Dyrektor potwierdził, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały ,,egzamin pierwszoklasisty",  pogratulował dzieciom zaprezentowanych umiejętności oraz wspaniałego występu, Następnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia z przybyłymi na uroczystość gośćmi, na życzenia, podziękowania, uściski.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, a także całej społeczności szkolnej. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.