Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo

Rodzice i Opiekunowie uczniów

Szkoły Podstawowej im. M.Konopnickiej w Krzu

 

W dniu 8 września (środa) b.r.

odbędzie się zebranie organizacyjne na rok szkolny 2021/2022

Dyrektora i Nauczycieli z Rodzicami uczniów,

według  następującego porządku:

 

- godz. 16:00  Oddziały przedszkolne – zebranie ogólne

  (po zebraniu ogólnym Rodzice udają się do wyznaczonych sal

    na spotkanie z wychowawcami klas)

 

-godz. 17:00 Klasy I-VIII  - zebranie ogólne

  (po zebraniu ogólnym Rodzice udają się do wyznaczonych sal

   na spotkanie z wychowawcami klas)

 

Prosimy o dostosowanie się do wymogów sanitarnych

i procedur szkolnych, w związku z zagrożeniem COVID-19:

-Przed wejściem - należy zdezynfekować dłonie

-Do szkoły wchodzimy w maseczce

 

Dodatkowe informacje:

-Ubezpieczenie uczniów: kwota 53 zł 

  (szczegóły zostaną podane na zebraniu)

-Wpłynęła oferta dotycząca dożywiania uczniów

    (szczegóły zostaną podane na zebraniu)