Wycieczka do "Zoom Natury" w Janowie Lubelskim

W dniu 16 czerwca 2021 roku 19 uczniów z klas I -III wraz z opiekunami panią B.Igras i R.Popiołek wzięło udział w jednodniowym wyjeździe edukacyjnym do Parku ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim.

   Park Rekreacyjny Zoom Natury to pierwsze w Polsce interaktywne centrum nauki oraz rekreacji dedykowane środowisku naturalnemu i ekologii. Wyjazd miał na celu prezentację różnych rodzajów, źródeł oraz sposobów wykorzystania energii, poznanie budowy elektrowni wodnej oraz mechanizmów działania elektrowni wiatrowych, uświadomienie uczniom korzyści płynących z pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł,  poznanie idei, metod i sposobów recyklingu, uświadomienie związków pomiędzy naturalnymi składnikami: środowiskiem, człowiekiem  i jego działalnością,  oraz zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i konieczności jego ochrony,  uwrażliwienie uczniów na problemy środowiska, budzenie szacunku do przyrody,  kształtowanie zachowań proekologicznych.

To świetne miejsce na wypoczynek połączony z nauką. Na terenie Zoomu Natury architektura łączy się z ekologią i jest podporządkowana naturze..

     Po przybyciu do Janowa udaliśmy się do Parku ZOOM NATURY, do którego prowadzi  charakterystyczna dynamiczna żelbetowa konstrukcja symbolizująca las, podtrzymująca drewniane, horyzontalne ustawione i ażurowe zadaszenie stanowiące swoistą bramę wejściową, prowadzącą wprost do serca Zoomu Natury, czyli na Plac Energii. Na nim przecinają się wszystkie ścieżki zwiedzania obiektu. Energia kumulująca się w tym punkcie płynie nie tylko z natury. Jest też generowana przy użyciu siły mięśni zwiedzających, którzy uruchamiają interaktywne rzeźby-maszyny ustawione na Placu.

   Pierwszą atrakcją  był park linowy  TRASA MALUCH. Specjalnie przygotowana trasa linowa  z fantastycznymi przeszkodami dla najmłodszych pociech. Pokonywanie przeszkód parku linowego rozwija sprawność psychomotoryczną, hartuje charakter - uczy wytrwałości i odwagi, a przede wszystkim takie atrakcje dla dzieci stanowią wspaniałą zabawę!

Kolejnym etapem naszej wycieczki był Park Kreatywny . Nic nie daje tyle radości, co beztroska zabawa na świeżym powietrzu...A zabawa w Parku Kreatywnym to świetna sprawa.. Poprzez zabawę dzieci uczą się współpracować z rówieśnikami, stają się bardziej otwarte na kontakty z innymi dziećmi i nowe doświadczenia. W parku dzieciaki miały liczne atrakcje: kolorowe dmuchańce, trampolina, labirynt, olbrzymie piłki i klocki, namiot sferyczny. Zabawy było co nie miara.

Ogromna dawka atrakcji spotęgowała nasz głód w związku z czym udaliśmy się do punktu gastronomicznego na obiad. Po smacznym i obfitym obiedzie skierowaliśmy się do  zlokalizowanego  w samym centrum parku obiektu mającego funkcję wystawienniczą. Mieszczą się tu ekspozytory 3D i multimedialna ekspozycja o botanice oraz zoologii, historii naturalnej, gatunkach znajdujących się pod ochroną.

Następnie udaliśmy się do laboratorium „Runo leśne”, którego ekspozycja dedykowana jest najmłodszym zwiedzającym. Przestrzeń laboratorium wypełniają obiekty warsztatowe, multimedialne i sensoryczno-ruchowe. Podziwiając wystawę uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi informacjami z zakresu botaniki oraz kształtować umiejętności obserwacji natury. Dalej przeszliśmy do „Laboratorium Awifauny i Troposfery”, gdzie podziwialiśmy bogactwo awifauny janowskiej, zasady aerodynamiki i niezwykłe zjawiska atmosferyczne. Część poświęcona troposferze zawiera prezentacje zjawisk zachodzących w najcieńszej warstwie atmosfery.

 Wreszcie dotarliśmy do najważniejszego punktu naszej wycieczki -  „Laboratorium Recyklingu i Energii” jak sama nazwa wskazuje miejsce to koncentruje się na tematach energii i recyklingu. Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę poprzez ekspozycje przekazujące informacje na temat różnych rodzajów i źródeł energii odnawialnej jakimi są wiatrpromieniowanie słoneczneopadypływy morskiefale morskie i geotermia oraz sposobów wykorzystania energii. Uczniowie poznali budowę elektrowni wodnej na konkretnym przykładzie oraz mechanizmy działania elektrowni wiatrowych. Drugim tematem przewodnim ekspozycji był recykling. Celem ekspozycji było pokazanie idei, metod i sposobów recyklingu oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Aranżacja przestrzeni laboratoryjnej nawiązuje także fizycznie do idei ekologii. Uczniowie oglądali przykłady zastosowanych rozwiązań architektonicznych takich jak ściana z  odpadów, mozaika z odzyskanego szkła, instalacje z przedmiotów z recyklingu.

    Nasz pobytu w ZOOM NATURY nieubłaganie zbliżał się ku końcowi, a uczestnicy wycieczki odczuwali niedosyt i wszystkich rozpierała energia, ale nic dziwnego, przecież przebywaliśmy cały dzień w miejscu emanujący energią  natury i zabawy.

  Opuszczaliśmy Janów Lubelski pełni nowych doświadczeń, wrażeń i wzbogaceni o zdobytą tam wiedzę na temat zachowań proekologicznych. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doznaniami. 

Zdjęcia