„Przyjaciele klimatu”

W dniu 27 kwietnia 2021 w klasach VI,VII i VIII odbyły się zajęcia  „ Przyjaciele klimatu” w związku z obchodami Dnia Ziemi.  Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o materiał edukacyjny „Przyjaciele klimatu” udostępniony  przez Ministerstwo Klimatu  i Środowiska . Celem zajęć było    w przystępny sposób przedstawienie uczniom szkoły podstawowej kluczowych zagadnień związanych z ochroną klimatu oraz działaniami na rzecz adaptacji do zachodzących zmian klimatu. Uczniowie pozyskali wiedzę na temat  wzrostu efektu cieplarnianego i zmian klimatycznych zachodzących pod jego wpływem.  Wspólnie opracowywaliśmy możliwe w naszym środowisku lokalnym działania mityngujące i adaptacyjne dotyczące zmian klimatu.

Agnieszka Fedorowicz