Sprzątanie Świata 2020

Jak co roku, w trzeci weekend września organizowana jest ogólnopolska akcja Sprzątanie Świata. Również nasi uczniowie nie pozostali bierni i wraz z wychowawcami i nauczycielami przyłączyli się do największej polskiej akcji ekologicznej, sprzątając i zbierając śmieci w najbliższej okolicy. Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” i zachęcała do rezygnacji z plastiku, tam gdzie jest to możliwe, do jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania. Zebrane przez uczniów odpady zostały odpowiednio posegregowane i odwiezione na wysypisko śmieci.

Zdjęcia

Oprac. Małgorzata Rosińska-Adamiec