Uczniowie - Papieżowi

….. aby uczcić   100 Rocznicę Urodzin  Jana Pawła II uczniowie  naszej szkoły przystroiły okna  swoich domów w ten sposób chcieliśmy powiedzieć – KOCHAMY CIĘ OJCZE ŚWIĘTY, PAMIĘTAMY, TĘSKNIMY…    i  prosimy - BŁOGOSŁAW NAM Z DOMU OJCA