Ostatniego dnia nauki przed feriami zimowymi odbył się apel podsumowujący pracę uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020. Wyróżnieni zostali uczniowie, którzy najpilniej pracowali i osiągnęli najwyższe średnie ocen. Pani Dyrektor osobiści złożyła gratulacje uczniom oraz wręczyła im pamiątkowe dyplomy i nagrody.

 

Z klasy I

Agata Szymańska

 

Z klasy II

Michalina Czępińska

Jan Plewik

Miłosz Ścibior

 

Z klasy III

Maja Tokarzewska

 

Z klasy IV

Iga Górniak – średnia ocen 4,82 – wzorowe zachowanie

Jagoda Ziółek – średnia ocen 5,0 – wzorowe zachowanie

 

Z klasy VI

Julia  Winiarska – średnia ocen 4,83 – wzorowe zachowanie

 

Z klasy VII

Gabriela Ziółek – średnia ocen 4.93 - wzorowe zachowanie.

 

Z klasy VIII

Magdalena Skraińska – średnia ocen 5,14 – bardzo dobre zachowanie.

Karolina Dybalska – średnia ocen 4,86 -  bardzo dobre zachowanie.

 

W rankingu klasowym:

najlepszą  okazała się IV klasa  ze średnią 4,36,

drugie miejsce zajęła VII  klasa ze średnią 3,99.

trzecie miejsce zajęła  klasy V ze średnią 3,77,

czwarte miejsce klas VI ze średnią 3,60

piąte miejsce klasa VIII ze średnią 3,30.

 

Kończąc uroczystość Pani Dyrektor przypomniała uczniom zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać w okresie ferii, a także życzyła wszystkim udanego wypoczynku.

Więcej zdjęć

   
© ALLROUNDER