Ocalić od zapomnienia

Zgodnie z tradycją i tym razem tuż przed Świętem Zmarłych przystąpiliśmy do zorganizowania wyjazdu na cmentarz w Bełżycach. Naszą nadrzędną ideą było objęcie opieką grobu Napiórkowskich. Nasza młodzież pod kuratelą opiekuna Samorządu Uczniowskiego w dniu 28 października spotkała się na cmentarzu w celu porządkowania wspomnianego grobu. Po bardzo dokładnym wysprzątaniu pomnika postawiliśmy kwiaty oraz znicze. Swoje wsparcie oraz pomoc zaoferował nam pan Zdzisław Rudzki za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Serdeczne podziękowania należą się przede wszystkim naszym uczniom, którzy tego dnia nie zważając na zmęczenie przybyli na cmentarz. Dziękujemy zatem: Julii Żelechowskiej (kl. V), Kacprowi Żydkowi (kl. VI), Weronice Michalak (kl. VII), Paulinie Rudzkiej(kl. VII), Gabrieli Ziółek (kl.VII). Podczas akcji uczniowie wykazali się dużą determinacją i pracowitością. Radością napawa fakt, że młodzież z naszej szkoły traktuje czas przeznaczony na sprzątanie cmentarza jako lekcja szacunku i pamięci o przodkach.

opr. opiekun SU: Grażyna Muca