Pierwsza rocznica nadania Imienia Szkole

Zaproszenie

Z okazji I rocznicy nadania imienia Marii Konopnickiej Szkole Podstawowej w Krzu Społeczność Szkolna zaprasza wszystkich zainteresowanych na uroczystość, która odbędzie się 18 października 2019r. w Szkole

9:50 Zebranie uczestników uroczystości pod szkołą


10:00 Przemarsz do kaplicy pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Krzu


10:30 Msza Święta


11:30 Powrót do szkoły i dalsze uroczystości.