Stres i jego wpływ na zdrowie człowieka – pogadanka z pedagogiem

Dnia 10 maja 2019 roku na zaproszenie Pani Beaty Mirosław gościliśmy w szkole Panią Beatę Siczek – pedagoga z Zespołu Szkół imienia Mikołaja Kopernika w Bełżycach. Pani Beata przeprowadziła pogadankę i zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII-VIII na temat „Stresu i jego wpływu na zdrowie człowieka” w ramach edukacji zdrowotnej.

Stres jest jednym z większych problemów naszej codzienności. Z roku na rok życie staje się coraz bardziej intensywne, jego tempo systematycznie wzrasta. Każdego dnia podlegamy różnym naciskom, wymaganiom, ograniczeniom. Przemęczenie, pośpiech, hałas, współzawodnictwo to czynniki najczęściej powodujące stres w dzisiejszym życiu. Młodzież i dzieci są szczególnie narażone na destrukcyjne działanie stresu. Istotną rolę w kreowaniu odporności młodego człowieka wobec sytuacji stresujących odgrywa rodzina i szkoła. Środowisko rodzinne odgrywa znaczącą rolę dla kwestii normalnego rozwoju młodego człowieka. Ważną funkcję w procesie kreowania odporności młodych osób wobec sytuacji stresujących pełni szkoła.

Beata Mirosław – nauczyciel w-f