Wielkanoc

W dniu 16 kwietnia 2014 roku w naszej szkole gościliśmy Księdza Prałata Czesława Przecha podczas Misterium Wielkanocnego.

W duchu atmosfery zbliżających się Świąt Wielkanocy Ksiądz Prałat przybliżył miejsca, w których Pan Jezus spędzał ostatnie dni swojego ziemskiego życia przed zmartwychwstaniem. W swoich rozważaniach opowiadał o miejscach, do których również sam pielgrzymował. Zdjęcia, które zostały wyświetlane ukazywały Wieczernik, Ogród Oliwny, Drogę Krzyżową i Golgotę. Na zakończenie Pani Dyrektor przekazała życzenia dla pracowników szkoły, uczniów i ich rodzin.