Uczniowie obecnej klasy IV Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Krzu biorą udział w programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. To już III edycja ogłoszona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

Głównym celem programu jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Ponadto celem programu jest:
- opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.
Program realizowany jest wyłącznie wśród dzieci w wieku 9-10 lat. Uzasadnieniem do skierowania programu do tej grupy są wyniki badań, prowadzonych w Polsce i w wielu krajach na świecie, z których wynika, że większość dorosłych palaczy podjęła próby palenia tytoniu, będąc jeszcze nastolatkami.

„Bieg po zdrowie” obejmuje przeprowadzenie sześciu zaplanowanych zajęć lekcyjnych z dziećmi oraz dwa spotkania z rodzicami.
Zajęcia przeprowadzane są z wykorzystaniem bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, wzmacniających aktywne uczestnictwo uczniów, w oparciu o materiały przekazane przez SANEPID. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.
Podczas cyklu zajęć dzieci:
- dyskutują,
- wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
- przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi,
- liczą koszty palenia papierosów,
- pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
- tworzą komiksy z bohaterami programu.

Koordynatorem akcji w roku szkolnym 2018/2019 jest Grażyna Muca.

   
© ALLROUNDER