Egzamin ósmoklasisty 2019 – pierwszym w historii

Egzamin ósmoklasisty 2019 – pierwszym w historii

Egzamin ósmoklasisty 2019 był pierwszym w historii. Od 2022 roku egzamin zmieni formę – ósmoklasiści będą pisać testy już nie z trzech, ale z czterech przedmiotów obowiązkowych. Do języka polskiego, matematyki i języka obcego dołączy jeszcze jeden przedmiot do wyboru. Uczeń będzie mógł wybrać spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii lub historii.

Egzamin ósmoklasisty 2019 pisało ponad 377 tysięcy uczniów VIII klas szkół podstawowych, w tym 5 uczniów Szkoły Podstawowej w Krzu.

W poniedziałek 15 kwietnia ósmoklasiści rozpoczęli egzaminacyjny maraton od sprawdzianu z języka polskiego.
We wtorek 16 kwietnia musieli wykazać się wiedzą z matematyki.
W środę 17 kwietnia czekał ich z kolei egzamin z języka obcego.

W arkuszu egzaminacyjnym z każdego z trzech przedmiotów znajdowały się zarówno zadania otwarte tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułował odpowiedzi oraz zadania zamknięte tj. takie, w których uczeń wybierał jedną odpowiedź z kilku podanych.

Wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 14 czerwca.
Zaświadczenia z wynikami uczniowie klas VIII otrzymają 21 czerwca.

Trzymamy za nich kciuki.

Wychowawca klasy VIII: Beata Mirosław

Zdjęcia