Konkurs na EKO-palmę rozstrzygnięty!!!

Dnia 12.04.2019r. po zakończeniu przepięknie przedstawionego przez szkolnych artystów Misterium Męki Pańskiej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na EKO-palmę, wręczenie dyplomów przez P. Jolantę Kucaba- Dyrektora szkoły oraz upominków przygotowanych przez organizatora. Komisja konkursowaw składzie: P. Ewa Pruszkowska, P. Agnieszka Fedorowicz oray Grażyna Muca nominowały wytwory uczniów do poszczególnych miejsc.

Kategoria I- dzieci przedszkolne i kl. I

  • Miejsce I- Wiktoria i Mateusz Janoszczyk
  • Miejsce II- Wiktor Wideński
  • Miejsce III- Miłosz Ścibior

Kategoria II- kl. II-III

  • Miejsce I- Iga Górniak
  • Miejsce II- Jagoda Ziółek 

Laureatom konkursu serdecznie gratuluję i zachęcam do zabrania palm wielkanocnych do domów i poświęcenia ich podczas najbliższej Niedzieli Palmowej.

Zdjęcia

Magdalena Nowak- organizator konkursu