Podziemie niepodległościowe Lubelszczyzny i ziemi bełżyckiej

23 marca 2019 roku w Bełżycach odbyło się spotkanie pt: ,,Podziemie niepodległościowe Lubelszczyzny i ziemi bełżyckiej”. Prelegenci  - dr Sławomir Poleszak (IPN Lublin) i Rafał Dobrowolski (Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław, Komendant Rajdu Zapory) przedstawili tło historyczne, uwarunkowania oraz sylwetki osób związanych    z ruchem oporu. Omówione zostały także najważniejsze problemy dotyczące tematyki żołnierzy wyklętych: dramatyczne wybory jakich musieli dokonać w nowej sytuacji politycznej 1944/1945 roku, formy walki o suwerenną Polskę, najważniejsze struktury podziemia antykomunistycznego oraz ich dowódcy, metody ich zwalczania przez komunistyczny aparat represji, systematyczne i konsekwentne zniekształcanie obrazu żołnierzy podziemia oraz współczesne problemy z przywracaniem pamięci. W spotkaniu uczestniczyło dużo młodych ludzi.  Wieczór patriotyczny uświetnił występ Julii Winarskiej    i Natalii Wideńskiej ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu.

Zdjęcia

Ewa Pruszkowska