Spotkanie z kapitanem Wiesławem Mazurkiewiczem

13 marca 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzu uczestniczyli w spotkaniu z kpt. Wiesławem Mazurkiewiczem ps. „Bystry” w Gminnym Ośrodku Kultury w Chodlu.  Pan Mazurkiewicz jest jednym z ostatnich żyjących żołnierzy majora Hieronima Dekutowskiego ,,Zapory”. Kapitan opowiadał o losach swoich i kolegów, o walce o wolność, a także o akcjach sabotażowych i prześladowaniach żołnierzy z oddziału ,,Zapory”. W podziękowaniu za tak niecodzienną lekcję historii, uczniowie przygotowali niespodziankę muzyczną i wręczyli Panu Kapitanowi kwiaty.

Ewa Pruszkowska