Mistrzowie Recyklingu 2019

Uczniowie kl. IV wzięli udział w V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. Konkurs odbył się w terminie od 15 stycznia do 30 – tego marca 2019 r. Zadaniem uczniów było odpowiedzieć na dziesięć pytań zamkniętych oraz pięć pytań otwartych na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów, a także zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Uczniowie wybrali pięć przedmiotów nadających się do recyklingu i w postaci plakatu wyjaśnili jak będzie przebiegał ich recykling i co powstanie w wyniku recyklingu. Napisali referaty o zasadzie 3 R, dlaczego walczymy z plastikiem w morzach i oceanach oraz znaczeniu magnezu w organizmie człowieka oraz jego zastosowaniu we współczesnej technice. Zaprojektowali postać nowoczesnego robota do sprzątania i przechowywania żywności „Filliam”, który po zakończeniu użytkowania będzie nadawał się do recyklingu. Uczniowie stoczyli międzyszkolne rozgrywki w grze edukacyjnej pn. Liga Elektrorecyklingu. Wszystkie prace oraz zdjęcia zostały wysłane do organizatora konkursu Fundacji Chlorofil w Warszawie. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie dowiedzieli się jak ważna jest selektywna zbiórka odpadów i dlaczego współczesny świat wciąż szuka nowych rozwiązań dla recyklingu.

Opracowanie: M. Rosińska-Adamiec

Zdjęcia