Uzależnieniom mówimy STOP!!!

Uzależnienie jest chorobą wielopłaszczyznową, często trudno uleczalną, a nawet prowadzącą do śmierci. Przyczyną popadania ludzi w różnego typu uzależnienia, min. alkoholizm, narkomanię, nikotynizm, lekomanię są sytuacje bezsilności wobec problemów przerastających ich na co dzień. By je rozwiązać, sięgają po używki, co staje się motorem napędowym do powstania choroby.

20.03.2019r. uczniów naszej szkoły odwiedziła zaprzyjaźniona pielęgniarka środowiskowa- P. Jola, która tym razem w rozmowie z dziećmi wzięła ,,pod lupę” uzależnienia. Uczniowie podzieleni na grupy od przedszkola do klasy 3- dowiedzieli się wiele ciekawostek nt. nikotynizmu, jego wpływu na nasze zdrowie, negatywnych skutkach w postaci chorób serca, zaburzeń koncentracji uwagi, narastającej agresji. Nasz gość odniósł się także do projektu edukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas” realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia i PSS-E w Lublinie. Dzieci wspólnie z P. Jolą dookreślili ważność czystego powietrza i jego wpływu na nasze zdrowie, wskazali sposoby oczyszczania powietrza, znaleźli sposoby walki o zdrowie: ruch, zabawy na świeżym powietrzu. Ponadto wszczęła się dyskusja na temat fast-foodów oraz anoreksji i bulimii- tu głos często zabierali uczniowie, których poziom wiedzy o zdrowiu jest naprawdę wysoki. Pielęgniarka wspomniała także o uzależnieniu od komputera, cyberprzemocy, czy wszelkich mediów- nie zapominając też o zbyt głośnym słuchaniu muzyki w słuchawkach, nadużywaniu telefonów komórkowych, smartfonów, a nawet zachowywaniu nieprawidłowej postawy ciała podczas zbyt długiego i niewydajnego siedzenia przed komputerem.

Klasy IV-VIII zaś miały już na wstępie przeprowadzoną anonimową ankietę nt. uzależnień i przemocy, którą uczniowie chętnie wypełnili.

W tej grupie wiekowej zostały omówione dopalacze, podjęto też temat nikotyny, alkoholu, uzależnienia od leków. Wskazano na przyczyny i skutki społeczne i zdrowotne sięgania po dopalacze.

Mamy nadzieję, że spotkania takie jak to, pozwoli naszym uczniom na pogłębienie wiedzy nt. różnych typów uzależnień i wyjdą z nich

z przeświadczeniem, że zawsze warto MÓWIĆ IM NIE i zasięgnąć pomocy specjalistycznej.

 

opr. Magdalena Nowak