Malowane wiersze Juliana Tuwima

Rok 2013 uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 roku ogłoszony został Rokiem Juliana Tuwima, wybitnego pisarza, autora wierszy dla dorosłych i dzieci.     W 2013 roku przypadła sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu    Juliana Tuwima.

Nasza szkoła włączając się w obchody Roku Juliana Tuwima zorganizowała dla uczniów konkurs plastyczny pt. „Malowane wiersze Juliana Tuwima”.


Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dowolnym wierszem Juliana Tuwima. Konkurs miał na celu promowanie twórczości Juliana Tuwima, rozwijanie u dzieci zainteresowań poezją polską, wyzwolenie wyobraźni dziecięcej poprzez ekspresję plastyczną. Różnorodne techniki i pomysły wykonania prac plastycznych, pokazały, w jak odmienny sposób dzieci interpretują wiersze. Z prac wyraźnie przebijały emocjonalność oraz dziecięca fantazja w kreowaniu poetyckiego świata.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Górniak Natalia - kl. III

II miejsce – Rudzka Paulina– kl I

III miejsce – Nalewajko Olga – kl. III

Wyróżnienia:

Żelechowska Julia – kl. 0

Żelechowski Hubert – kl. 0